<< . .

. 53
( : 68). . >>

‘ ˜ “ ß ¾ ‘ ˜ “ ¼¾ ‘ ˜ “ ¾
¸ ½½ ½¾¸ ¹
º ¸
… “”Й—¸ ¸ ¹ ¹
… •
´ – ˜™–’ Ë ÁÁµ ¸ ¹

Ì º ¹
¸ ¸
ÁÆÁÌ
“‘”™˜ – …“ –’ º
¸ ¹
‘˜ “x ¼¼¼ ¼
·
x x
‘˜ “x x · ½¼¼ ‘˜ “x x xº
™“ Ð “ ÁÆÁÌ ™ “
º ¸
™ “ Ü Ð “ ܸ Ð “ Ü Ü
¸
º ºí
™”” – — Ð“Û – —
Ì ³ º ¹
Г ´ º Àµº
¸ Ì ¸ ¾
´ º µº
— “ ÁÆÁÌ
¸ ½¼¼¼¸
— “ º


— “ µ¼ — “ ³¼ — “ ¼ ± Û“’³˜ ’ ˜ —” ˜“–
’“’ – ’ —” ’ — “ ¹
—“
º´ ½¾ ¸ ºµ
Г
± ¸
ÁÆÁÌ ’½¸
º
¸ º
Г º ¼¸ º
º ´á º ½ ºµ
¸ ¸
“‘”™˜ – …“ –’

Г ´ ¼¾ ¿¼¼ Г » ¼¾ ¿¼ Г µ ¼¾ ¿¼½
±
½¼

Г ¼ ¿¼¾ Г ¾ ¿¼ Г ¼ ¿¼¿
Г ¾ ¿¼ Г ¾ ¿¼ Г ¾ ¿¼

Г ß Ð“ ’½º
¸
¸
ß
¸ ¸ ¸
¸ º ± ¸
¸ º
¸
¸ º
”Ð ’º˜ Ü

– ’ ½ – ˜Û ¾ – ˜– ¿ – — ܘ ’½
– ÐÚ ¾ ‘˜ – ÐÚ ¾
‘˜ – ‘ ½¼¼¼ ‘ ˜ – … ½¼¼¼¼ ‘˜ – …… ¾¼¼¼¼

’ ˜Û
¸ ¹
½¸ ¾¸ ...º í Ì ³
¸ º ¹
¸ ¸ ¹
’ ½ … ½¼¼¼¼
¸ ¸ ¸
¸ º ´ ¸
’ ½ ¸ ¸ Ì
¸ ºµ

¾º º ”Ð ’º˜ Ü
¸ ¹
¸ º
º ´½µ à ¹
¼ ¸ ¸
¸
‘ ’¼¸ ˜“ —¼¸ — ”½¸
º ´í ¸
“Ü¿ “™’˜¼ “™’˜
º º¸ ¹
“™’˜¾ ‘ ’¾ — ”¾
ºµ ´¾µ ¸
º ´¿µ ¸
½¸ ¿¸ ¸ ¸ ¸ ¹
´¼¸ ¾¸ ¸ ¸ ¸¾ µ º
´í ¸ ¾ ºµ
´µ ¸ ¸ ¸
Ì ³ ¸
¸
¸ º ´µ
¸
’ Û “™’˜¸ ’ Û ‘ ’¸ ’ Û “Ü
ºº ´µ » ¸
– Û– ˜ ¸
‘ “ܸ
¸ ¸
“™’˜¸ ‘’ — ” º
± ½½

¸ ¹
¸

“™’˜ “™’˜ ¾ ˜“ — ˜“ — ¼ — ” — ”¼
‘’ ‘’ ¼ ‘’ ‘’ ½ ‘’ ‘’ ¾
¸ ¹
º ¸ ¸
“™’˜½¼ “™’˜½ º
¸ ¹
’Û ‘’ ‘ ’½ ¸ “™’˜½½
¸
“™’˜½½
½º ¸ ¸ ¹
‘ ’º á ¸
ÐГ ˜ “’’™‘ –¸ ¹
’ Û “™’˜¸ ’ Û ‘ ’¸ . . . ¸ ’ Û ’— –˜º ± ¸
ÐГ ˜ “’’™‘ –¸ ¸ ¹
ÐГ ˜ “’’™‘ – “™’˜¾¼¸
º ¸
º ¸ ¸
¸ ¸
º ¸ ¹
”Ð ’º˜ Ü º

“™’˜½¼ ¾½ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — “™’˜ – —˜ –— ¾¾¸ ¾¿¸ ¾ ¸ ººº
“™’˜½½ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — ‘’– —˜ –— ½¼¸ ½½¸ ½¾¸ ººº
“™’˜½¾ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — — ” – —˜ –— ½¼¸ ½½¸ ½¾¸ ººº
“™’˜½¿ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — ‘™— ” – —˜ –— ½¼¸ ½½¸ ½¾¸ ººº
“™’˜½ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — “Ü – —˜ –— ½¼¸ ½½¸ ½¾¸ ººº
“™’˜½ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — ˜“ — – —˜ –— ½¼¸ ½½¸ ½¾¸ ººº
“™’˜½ ¹½ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — ’”™˜ —˜– ‘— ¼¸ ½¸ ¾¸ ººº
“™’˜½ ¹½ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — “™˜”™˜ —˜– ‘— ¼¸ ½¸ ¾¸ ººº
“™’˜½ ¿ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — ‘ ˜ ‘ Ð — ¸ ¸ ¸ ººº
“™’˜½ ¾ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — ’— –˜ “’— ¾ ¸ ¾ ¿¸ ¾ ¾¸ ººº
“™’˜ ’— ™’˜ ½ ± ’ ’ ‘ “– ˜ ’— –˜ “’ “™’˜ –
“™’˜ ÐГ ˜ “’’™‘ – ¾¼ ± ˜ ‘“—˜ – ’˜ ÐГ ˜ “’
“™’˜ ‘ ’ ¾½ ‘ ’ ¹½ ± ’ Ý “’—˜ ’˜
ÛГ ß ‘‘ ˜ Û– ˜ ¹½ ± ˜ — Û ÐÐ Û– ˜ “’ Г Ð ´“’Ðݵ
“™˜ – ’ Û “™’˜ß ÐГ ¼ “™’˜ “™’˜ ’— ™’˜
“™˜ – ’ Û ‘ ’ß ÐГ ½ ‘’ ‘’ ’— ™’˜
“™˜ – ’ Û— ”ß ÐГ ¾ — ” — ” ’— ™’˜
“™˜ – ’ Û‘™— ”ß ÐГ ¿ ‘™— ” ‘™— ” ÐÚ
“™˜ – ’ Û “Üß ÐГ “Ü – ’— ™’˜
Ð ˜ ’ Û˜“ — – Ð Ü ± ˜ — ÐГۗ ”Ð ’º˜ Ü ˜“ – ’ ˜Û
“™˜ – ’ Û Ð” ½ ¾ß ’ Û˜“ — ½ ½ Ü” ’ ˜ –ß —’ ‘ ¾ ’ —’ ‘
“™˜ – ’ Û˜“ —ß ÐГ ˜“ — ˜“ — ÐÚ
“™˜ – ’ Û– ß ÐГ – – — ܘ ’
“™˜ – ’ ÛÛ– ˜ ß ÐГ Û– ˜ – — ܘ ’
“™˜ – ’ Û ‘ß ÐГ ‘ – — ܘ ’
ÐГ ½¾¿ ß Ð“ Ð Ú’ “™’˜½ ½ Ý ½
½ ¾± ‘ —™– ˜ – ³— —˜ ÐÐ –““‘
ÐГ ˜ “’’™‘ – “™’˜½ ½
±
½¾

Г Ð ¿ ÐГ ˜ “’’™‘ –
ÛГ ß —˜– ’ —˜– ’ ¾ ˜ ÐГ ˜ “’’™‘ –
“™˜ – ’ Û ’— –˜ ½ß Г Ð Ú’ ’— ™’˜ ݹ½
¼ ’— ™’˜ “™’˜ ½ ’— ™’˜ ‘’
¾ ’— ™’˜ — ” ’— ™’˜ “Ü
ÐГ ˜ “’’™‘ – ’— ™’˜
Г Ð – ½ ÐГ ˜ “’’™‘ –
ÛГ ß —˜– ’ ½ —˜– ’ ’— –˜ ˜ ÐГ ˜ “’’™‘ –
½ ¾ ¿ß ’™‘ “™’˜½ ½ ¾±
З ––‘ —— ßÆ“ –““‘ “– ’Û ¿
ÐГ º ¹
‘Ü ‘’ ‘ ’½¼ ¸
’Û ‘’ ‘ ’¸
‘ Ü ‘ ’º â ¸ ¹
º
’Û Ð”
’ Û Ð” Д“™˜ßí
º ¸
¹¹¹ º –– Д Д“™˜ ¹
––‘ —— ºí
Ì ³¸ ¸
¸ º
”Ð ’
’ Û ‘ ’ ‘ Ü ‘ ’ ‘ Ü ‘ ’ ½ ¿ ¿º ”˜
’ Û— ” —” — ” ¹½¼¼¼”˜ ”Й—½ ÐÐ
’ Û— ” ’˜ – ’ ’˜ – ’ ¼”˜ ”Й— ½¼¼¼”˜ ‘ ’™— ½¼¼¼”˜
’ Û ‘’” ” ½”˜ ± ˜ — — Ú — ‘ –“ —” ’ ˜‘
’ Û ‘’Þ Þ ¼”˜ ’ Û— ” Þ — ” Þ — ” ¼”˜ ”Й—¼”˜ ‘ ’™—¼”˜
’ Û “Ü Ú“ Ü ± ” –‘ ’ ’˜ÐÝ Ú“ “Ü – —˜ –
‘Ü ‘’ º ¹
¸ ¸
— ” ’˜ – ’ ƺ º í
º
º ¸
º¤ ¸
” Þ Þ— ” Ú“ ܵ
´ ¸ ¸ ¸ ¹
” ”˜ Þ
º ¸
¼”˜ ¼ º
½¼± ¸
Ì ³º
¸ º


“™˜ – ’Û ½ß “™’˜ —” – —” – ¹½
Ü” ’ ˜ – Ü” ’ ˜ – Ü” ’ ˜–
½ß˜–™ ß Ð ˜ ’“ Ü” ’ ½ ’“ Ü” ’ ˜–™ ±
Ü” ’ ˜ – Ü” ’ ˜ – Ü” ’ ˜–
½ß З ß Ð ˜ ’“ Ü” ’ ½ ’“ Ü” ’ З ±
± ½¿

½ß З — ” – “™’˜ ±˜ “’ ˜ “’ —˜ –˜— “™˜ З
½ ¾ß —’ ‘ Ü” ’ ˜– —˜– ’ ½ ¾ ’ —’ ‘
ß™ “ ½ ™“ ¾ ™”” – —ß ½¾ß ± ³ — – •™ –
’Û Ð” Д ˜–™ Д З
¸ ¸
Д ´ º ¾¼µº

¿º ± º ÁÆÁÌ ¹
¸ ¸

º
˜“Ð – ’ ‘Ü ÝЗ ’ ˜–
½¼¼¼¸ ½¼¼¼¼¸ ¾¸ ½¸
— ” – ’Ð’ – …º Ì ¹”– ˜“Ð – ’ ½¼¼ ˜“Ð – ’ ¾¼¼ ’ —— ½¼¼¼ Ú ’ —— ½¼¼¼
Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ½¼ Ý” ’” ’ Ð˜Ý ¼ Ü Ý” ’” ’ Ð˜Ý ¼
’“”” ’ Ð˜Ý ¼¼ – Д ’ Ð˜Ý ¼¼
Й ” ’ Ð˜Ý ½ ¼ Û “Û” ’ Ð˜Ý ½ ¼ —”Ð ÝÛ “Û” ’ Ð˜Ý ¼
–“ ’” ’ Ð˜Ý ½¼¼ ”– —”Ð Ý” ’ Ð˜Ý ½¼¼¼¼
“™ Ð Ý” ’ ‘ – ˜— ½¼¼¼¼ ’ Ð Ý” ’ ‘ – ˜— ¼¼¼ ‘ – ˜— ½¼¼¼¼
˜– ’ Г—˜ –— ½ ™ Ý” ½ Б˜– ˜“– ¼½
™Ð˜ Ý” ’ – ¹ ™Ð˜— Û – ¹½ ’ ÛÐ ’ – ¹½
— “Û “Ü – ˜ — “Û “Ü ”˜ ¿
™ÞÞ ¼º½”˜ Ú ™ÞÞ ¼º½”˜ “Ú – ™ÐЖ™Ð ”˜
— Þ º ’ Ú— Þ º ’ ” – ’ ’˜ ¾¼”˜
‘ Ü ”˜ ”˜ —”Ð ˜‘ Ü ”˜ ‘ Ü ‘ ’ “Ü‘ Ü ”˜ ‘Ü ‘’
Ð ‘ ˜ –— “–˜ ÐÐ ”˜ ’™ÐÐ Ð ‘ ˜ –—” ½º¾”˜ — – ”˜—” ¼º ”˜
” –— ” ¼”˜ ”Й— ½”˜
“Ú —”Ð Ý— ” ½¾”˜ ”Й— ¿”˜ ‘ ’™— ”˜
“Ú —”Ð Ý— “–˜— ” ¼”˜ ”Й— ¿”˜
Ð“Û —”Ð Ý— ” ½¾”˜ ”Й— ¿”˜ ‘ ’™— ”˜
Ð“Û —”Ð Ý— “–˜— ” ”˜ ”Й— ¿”˜ ‘ ’™— ”˜
˜“”— ” ½¼”˜ —”Ð ˜˜“”— ” ½¼”˜
” – ÐЗ ” ¼”˜ ”Й— ½ Ð
˜ ’‘™— ” ¿‘™
‘ ‘™— ” ‘™ ”Й— ¾‘™ ‘ ’™— ‘™
˜ ‘™— ” ‘™ ”Й— ‘™
´ Ì ³ ¹
˜‘¸ ݸ ‘“’˜ Ý–
¸ ¹
“™˜”™˜” ’ ИÝ
¸ ¸
”– —”Ð Ý— Þ ¸ —”Ð ÝÛ ˜ —”Ð Ý ’ ’˜
¸
Г“— ’ —— ¼¸ ’ ’ ’˜ ¼”˜¸
¸
’ ˜–½ ” –— ” ¼ Ì
ºµ
—Ð’— ”¸ Ð ’ — ” Ð ’ — ”Ð ‘ ˜
± ¹
’“–‘ Ð — Ð ’ —¸
¸
—Ð’— ” ’“–‘ Ð —Ð’— ”¸ Ð ’ — ” ’“–‘ ÐÐ ’ — ”
±
½

Ð’— ”Ð ‘ ˜ ’“–‘ ÐÐ ’ — ”Ð ‘ ˜º ± ¹
¸ º
Ì ½¼ ¸ ¹
º
ºí
¸ Ì ³¸
¸ Ì ³¸ ¹
º

’ Û— ” —‘ ÐЗ ” ‘“™’˜ ± ˜ ‘“™’˜ “ —‘ ÐЗ ”
—‘ ÐЗ ” ‘“™’˜ ¿”˜ ”Й—½”˜ ‘ ’™—½”˜
’ Û— ” ‘ — ” ‘“™’˜ ± ˜ ‘“™’˜ “ ‘—”
‘ — ” ‘“™’˜ ”˜ ”Й—¾”˜ ‘ ’™—¾”˜
’ Û— ” — ” ‘“™’˜ ± ˜ ‘“™’˜ “ —”
— ” ‘“™’˜ ½¾”˜ ”Й— ”˜ ‘ ’™— ”˜
’ Û— ” ’“–‘ Ð — Ð ’ — ” ± ’“–‘ Ð Ú Ð™ “ —Ð’— ”
’“–‘ Ð — Ð ’ — ” ½¾”˜
’ Û— ” ’“–‘ ÐÐ ’ — ” ± ’“–‘ Ð Ú Ð™ “ Ð’— ”
’“–‘ ÐÐ ’ — ” ½”˜
’ Û ‘ ’ ’“–‘ ÐÐ ’ — ”Ð ‘ ˜ ± ’“–‘ Ð Ú Ð™ “ Ð ’ — ”Ð ‘ ˜
’“–‘ ÐÐ ’ — ”Ð ‘ ˜ ¼”˜
’ Û ‘ ’ “˜ ± ™’ ˜ “ ‘ —™– “– “” ’’ ’ ™” —”Ð Ý—
“˜ ¿”˜
’ Û “™’˜ ’˜ – —”Ð ÝÐ ’ ” ’ Ð˜Ý ± ’˜ –Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ’ —”Ð ÝÐ ’ —
’˜ – —”Ð ÝÐ ’ ” ’ Ð˜Ý ½¼¼
’ Û “™’˜ ’˜ – ““˜’“˜ Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ± ’˜ –Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ’ ““˜’“˜ —
’˜ – ““˜’“˜ Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ½¼¼

º º ”Ð ’º˜ Ü
â ¸
Ì ³¸ ¸ ºá ¹
‘ —˜ ”¸
‘ —˜ ” Ð ß½¼
‘ —˜ ” ½ß — ½ ½¼¼¼ “–
½¾¼¼ “– ½ ¼ “– ½ ¾ “– ¾¼ “– ¾ –ÐÜ
‘ —˜ ” ‘™Ð˜ ”ÐÝ
´ ¸ ¹
¸ ¸ ¹
‘™Ð˜ ”ÐÝ
Ì ³º ¸ ¸
ºµ
¸ ¸ ¹
Ì ³ º
“‘”™˜ – …“ –’ ¸ ¹
¸ º

“’˜ ˜ ’–‘ ‘–½¼ “’˜ ”– Г ‘– “’˜ ”– Г ‘–
“’˜ — Ú ’–‘ ‘– “’˜ ”– Г ‘– “’˜ Ú –‘ ‘–
“’˜ ˜ ’ ‘‘ ½¼ “’˜ ”– Г ‘‘ “’˜ ”– Г ‘‘
“’˜ — Ú ’ ‘‘ “’˜ ”– Г ‘‘ “’˜ Ú ‘‘
± ½

“’˜
˜ ’—Ý ‘—ݽ¼ “’˜ ”– Г ‘—Ý “’˜ ”– Г ‘—Ý
“’˜
— Ú ’—Ý ‘—Ý “’˜ ”– Г ‘—Ý “’˜ Ú —Ý ‘—Ý
“’˜
˜ ’ Ü ‘ ܽ¼
“’˜
˜’ ‘ ܽ¼ “’˜ ”– Г ‘Ü “’˜ ”– Г ‘Ü
“’˜
—Ú’ ‘Ü “’˜ ”– Г ‘Ü “’˜ Ú ‘Ü
“’˜
˜ ’—Ð ‘—н¼ “’˜ ”– Г ‘—Ð “’˜ ”– Г ‘—Ð
“’˜
˜ ’˜˜ ‘˜˜½¼ “’˜ ”– Г ‘˜˜ “’˜ ”– Г ‘˜˜
“’˜
˜ ’ ˜ ‘˜ ½¼ “’˜ ”– Г ‘˜ “’˜ ”– Г ‘˜
“’˜
”– Г ‘——½¼ “’˜ ”– Г ‘——•
“’˜
”– Г ‘—— ½¼ “’˜ ”– Г ‘——•
“’˜
”– Г ‘– — Ð ‘ —˜ ” ± “– ˜ ˜Ð —
“’˜
”– Г ‘˜˜½¼ — Ð ‘ —˜ ”¾
“’˜
”– Г ‘—— ܽ¼ — Ð ‘ —˜ ”¾
± ˜ “’ Ð ”– Г “’˜— ’ —” –º
± ´ ’ ˜ “— ˜ ˜ Û – ”– Г “Ú ’ Ð ‘ ’ ˜ ºµ
Ð ˜ ”– Г ™’ ’ ± ”– Г “’˜— ‘™—˜ Ж ’ Û Ð ˜ –º
”– Г ”– Г
¸ ¸
¸ ¹
º
¹ ¸ ¸ Ì ³ ¹
¸ Ì
¸ ¹
Ì ³ ¸ º ¹ ¸


¸ ¸ ¹
”– Г
º ¹
Ì ³¸ ¸
“’˜º ¸ ¹
“’˜ ’ ’ –‘ ‘– º± ¸ ¸
’ ’ –‘ ¸
º
â
º ¸
‘–½¼¸
´
‘– . . . ¸ ‘˜ ½¼µº ¤ ”Ð ’º˜ ܸ
¸ ¸ ¹
¸
¸ ¹
º ¸
¸ á ¸
º


Ý” ’ – — Û –¸ ¹ ¹½¸
¸
— Û –¸

— Û – ˜ ’ ³½ — Û – — Ú ’ ³½ — Û – Ú ³½
— Û – ˜ ’—Ý ³ ¼ — Û – — Ú ’—Ý ³ ¼ — Û – Ú —Ý ³ ¼
±
½

± ¸
¸ ¸
–‘ ˜
˜ ܘ “’˜¼ ˜ ’–‘ — – ”˜ “’˜¼ — Ú ’–‘ — – ”˜— – ”˜ “’˜¼ Ú –‘
–‘ß ‘¼ ˜ ’–‘
˜ ܘ “’˜½ ˜ ’ — – ”˜ “’˜½ — Ú ’ — – ”˜— – ”˜ “’˜½ Ú
‘ ˜ß ‘½ “Ð —˜ÝÐ ß ‘½ ˜ ’
˜ ܘ “’˜¾ ˜ ’—Ý — – ”˜ “’˜¾ — Ú ’—Ý — – ”˜— – ”˜ “’˜¾ Ú —Ý
Ðß ‘¾
˜ ܘ “’˜¿ ˜ ’ Ü — – ”˜ “’˜¿ ˜’Ü — – ”˜— – ”˜ “’˜¿ ˜’Ü
’Û ‘ ˜ ‘ ˜ß ‘˜ ‘˜’˜ ˜ ܘ “’˜ ˜ ‘ ˜’˜
’ Û ‘ —Ð ‘ —Ðß ‘ —Ð ‘ ˜ ’—Ð ˜ ܘ “’˜ —Ð ‘ ˜ ’—Ð
’Û ‘ ‘ ß ‘ ‘˜’ ˜ ܘ “’˜ ‘ ˜’
— – ”˜ “’˜ ‘ —Ú’ — – ”˜— – ”˜ “’˜ ‘ Ú
’ Û ‘ ˜˜ ‘ ˜˜ß ‘ ˜˜ ‘ ˜ ’˜˜ ˜ ܘ “’˜ ˜˜ ‘ ˜ ’˜˜

<< . .

. 53
( : 68). . >>