<< . .

. 55
( : 68). . >>

’ Ð ßß Ú “Üß Ð ’ß° ‘ ˜ — – ”˜—˜ÝÐ ° ––
’“˜ ‘ ˜ – Ðß ‘ –’½ ‘™ –– ’“ Ð ’ß ’“ ’˜ –Ð ’ — ”
‘ –’¾º ‘™ Ð –— –™Ð ˜º¿ ”˜ ÐÐ ‘ –’¾º ‘™ – –
¹
½ÜÜÜ
‘ ˜ – —‘ ÐÐ ’˜ ½¾ ¿
‘ ˜ – —™‘ ½¿ ¼ ‘˜ – ™”Й— ½¿
···
‘ ˜ – ’˜“” ½¿ ¾ ’˜ß ’˜“” ’“Ð ‘ ˜—
‘ ˜ – “ ’˜“” ½¿ “ ’˜ß “ ’˜“” ’“Ð ‘ ˜—
±
¾

¸
º

¸ º

‘˜ – ”‘ ¾¾¼ ‘˜ – ‘Ð ¾¾ ½
···

¸ ¸ ¹
‘ ”—˜“ –
º ¹
¸ ¸
‘ ”—˜“ ’ Г’ ‘ ”—˜“ ’’
¸ º ¹
’“˜
¸ ¸
º
¸Ì º

‘˜ – Ð • ¿¾½ ‘˜ – ” –” ¿¾¿
···
“ ’– Ðß ‘ ˜ – Ðß ‘ –’¹¿‘™
– Ð –ß ‘ ˜ – Ðß —‘ —¹ Ê Ð –ß ‘ ˜ – Ð
Г’ – ˜ ––“Ûß – Ð – “ ’– Ð – ˜ ––“Û
„“’ – ˜ ––“Ûß Ê Ð – “ ’– Ð Ê ˜ ––“Û
Г’ Ð ˜ ––“Ûß Ð ˜ ––“Û “ ’– Ð – Ð –
„“’ Ð ˜ ––“Ûß „ ˜ ––“Û “ ’– Ð Ê Ð –
Г’ Ð ˜– ˜ ––“Ûß Ð ˜ ––“Û “ ’– Ð – ˜ ––“Û
„“’ Ð ˜– ˜ ––“Ûß „ ˜ ––“Û “ ’– Ð Ê ˜ ––“Û
‘˜ – ‘ ”—˜“ – ¿¾¾ ‘ ”—˜“ß ‘ ”—˜“ –– ˜ ––“Û
Г’ ‘ ”—˜“ß ‘ ”—˜“ – Г’ – ˜ ––“Û
‘˜ – Ð ““ ¿½¾ ““ – ˜ ––“Ûß Ð ““ “ ’– Ð – ˜ ––“Û
‘˜ – – ““ ¿½¾ ““ Ð ˜ ––“Ûß Ð ˜ ––“Û “ ’– Ð – ““
’ •ß ’“˜ ‘“ Ð—ß ‘ ˜ – Ð “ ’– Ð
“Û˜ ß ‘ ˜ – Ð ˜– ’ Ð – ˜ “ ’– Ð ‘ ˜ – Ð ˜– ’ÐÐ ˜
Ð “˜” “˜”¸
± ¹
Ð “˜— “˜—¸
¸
â ¹
Ú “˜— “˜—µ
´

‘˜ – Ð “˜” ¼¾ ‘ ˜ – “˜” ¾¼½ ‘ ˜ – “Г’ ¼¿
Ð “˜—ß ‘ ˜ ’’ –ß Ð “˜” Ð “˜” Ð “˜”
“˜—ß ‘ ˜ ’’ –ß “˜” “˜” “˜”
Ú “˜—ß Ú “Üß — Ð ’ — ” ”˜ Ð ’ — ”Ð ‘ ˜ ¼”˜
–’ ”˜ “Üߺ “Üߺ “Üߺ
“˜—ß ‘ ˜ ’’ –ß ‘ –’½‘™ – — ”˜ Ú “Üß –’ ”˜ “Üߺ ‘ –’¾‘™
– — ”˜ “Üߺ ‘ –’¾‘™ – — ½”˜ “Üߺ ‘ –’½‘™
á
‘˜ ’˜¸ ¸ ¹
¸

™˜ ß ‘ ˜ ’˜ ¼½¿ “˜ß ‘ ˜ ’˜ ¼
···
Û ˜Ð ß‘˜ ’˜ ¼¿ Û ˜ß ‘ ˜ ’˜ ¼¿ ¾
± ¾

“Ú –– ˜ ––“Û ½ß Ú “Üß Ð ’ß ––
– ˜ ––“Û ÐÐ – – ’“ Ð ’ß –’¹½”˜ ’“ ’˜ –Ð ’ — ”
° Ð —”Ð Ý—˜ÝÐ ß ½ а – –
“Ú –Ð ˜ ––“Û ½ß Ú “Üß Ð ’ß ––
Ð ˜ ––“Û ÐÐ – – ’“ Ð ’ß –’¹½”˜ ’“ ’˜ –Ð ’ — ”
° Ð —”Ð Ý—˜ÝÐ ß ½ а – –
“Ú – – ½ß ‘ ˜ “”ß Ú “Üß Ð ’ß – – ’“ Ð ’ß –’¿”˜
“Û’ – ÐÐ – – ’“ Ð ’ß –’¿”˜ ’“ ’˜ –Ð ’ — ”
° Ð —”Ð Ý—˜ÝÐ ß ½ а – – Ð ‘ ˜—
™’ – – ½ß ‘ ˜ “”ß Ú˜“”ß Ð ’ß ––
° Ð —”Ð Ý—˜ÝÐ ß ½ а – – ’“ Ð ’ß –’¿”˜ ’“ ’˜ –Ð ’ — ”
™” – ÐÐ – – ’“ Ð ’ß –’¿”˜ Ð ‘ ˜—
— Û ½ ¾ ¿ßß ¾ß ¿ ‘ –’ ½‘™ ‘ –’¹ ½‘™ ß
â ¾ ¸Ð’Ðß Ð ‘ ˜ – ¾ ¿¼ –’Ðß Ð ‘ ˜ – ¾ ¿¼
Ж ß Ð ‘ ˜ – ¾ ¿¼ –– ß Ð ‘ ˜ – ¾ ¿¼
Ð Ðß Ð ‘ ˜ – ¾ ¿¼ – Ðß Ð ‘ ˜ – ¾ ¿¼
РГ“–ß Ð ‘ ˜ – ¾ ¾¿¼ – Г“–ß Ð ‘ ˜ – ¾ ¿¿¼
Ð –“™”ß Ð ‘ ˜ – ¼¼¼¿¿ – –“™”ß Ð ‘ ˜ – ¼¼¼¿¿
Б“™—˜ ß Ð ‘ ˜ – ¼¼¼¿ ¼ –‘“™—˜ ß Ð ‘ ˜ – ¼¼¼¿ ½
™” ––“Ûß Ð ‘ ˜ – ¿¾¾¾¿ Í” ––“Ûß Ð ‘ ˜ – ¿¾¾ ¿
“Û’ ––“Ûß Ð ‘ ˜ – ¿¾¾¿¿ “Û’ ––“Ûß Ð ‘ ˜ – ¿¾¾ ¿
™” “Û’ ––“Ûß Ð ‘ ˜ – ¿¾ ¿¿ ––“ÛÚ –˜ß Ð ‘ ˜ – ¼¼¼¼¿¿
Í” “Û’ ––“Ûß Ð ‘ ˜ – ¿¾ ¿ ––“ÛÚ –˜ß Ð ‘ ˜ – ¼¼¼¼¿¿
Ú –˜ß Ð ‘ ˜ – ¼¾ ¿¼ Î –˜ß Ð ‘ ˜ – ¼¾ ¿¼
—Ð — ß Ð ‘ ˜ – ¼¾ ¿¼ – Ú –˜ß Ð ‘ ˜ – ¼¼¼¼¿¿
ººº
Ðß ‘ ˜ “” ’ ‘ß ‘ ˜ – Ð –ß ‘ ˜ Г—
Ðß ‘ ˜ “” ’ ‘ß ‘ ˜ – Ð –ß ‘ ˜ Г—
Ðß ‘ ˜ “” ’ Ðß ‘ ˜ “” ’
‘ß ‘ ˜ – Ð ‘ß ‘ ˜ – Ð
–ß ‘ ˜ Г— –ß ‘ ˜ Г—
½ßß “Üß° Ð ˜ ½ Ú “Ü ˜“ º ”˜ß – ˜º ’ —” °
½ßß “Üß° Ð ˜ ½ Ú “Ü ˜“ ½½º ”˜ß – ˜º ’ —” °
½ßß “Üß° Ð ˜ ½ Ú “Ü ˜“ ½ º ”˜ß – ˜º ’ —” °
½ßß “Üß° Ð ˜ ½ Ú “Ü ˜“ ½ º ”˜ß – ˜º ’ —” °
’ —” ß ’™ÐÐ Ð ‘ ˜ –—” ¼”˜ ‘ ˜
¸

““— ß ˜“”Û ˜ Ð ‘—´µ
– ß ˜“”Û ˜ Ð ‘—
– ß ˜“”Û ˜ Ð ‘— ß
—•–˜ß – Ð ¾ ¼¿ ¼
±
¾

‘ ˜ ” Ð ˜˜
º
” ’˜“‘¸
º
—‘ — –““˜
¸ º

‘ ˜ ” Ð ˜˜ ½ ¾ß ‘ ˜ “ ß½ —”Ð Ý—˜ÝÐ ß ¾
ß ½ ˜ ܘ—˜ÝÐ ß ¾ ß ½ — – ”˜—˜ÝÐ ß ¾ ß ½ — – ”˜— – ”˜—˜ÝÐ ß ¾
’ Û “Ü –““˜ “Ü
–““˜ ½ “ ß — ˜ “Ü –““˜ “Ü
“Üß° ‘ ˜ — – ”˜— – ”˜—˜ÝÐ ß ½ °
‘ ˜ ” Ð ˜˜ – ˜
– ˜ ½ ¾ß — ˜ “ܼ “Üß° ‘ ˜ ½ —•–˜ß ¾ °
‘’ ˜¼ Ú’ ‘’ ݹ ”¼
‘ –’ ‘™ – — º ‘’ “”Ý –““˜ “Ü ‘ –’¹½¼‘™ “ܼ
’Û Ú ’Û
Ú” ’˜“‘ß Ú ˜–™ З ” ’˜
” ’˜“‘ß Ú Ð— ˜–™ ” ’˜
” ’˜“‘ß Ú ˜–™ ˜–™ ” ’˜
” ’˜ß ‘‘“ ’ Ü˜ß ‘ ˜ ” Ð ˜˜ ‘ ˜ ” ’˜ ±
З Ð ˜ ’ ܘ ‘ ” ’˜ ’ ܘ
‘ ” ’˜ ½ß — ˜ “ܼ “Üß ½ ’” ’˜
‘ ˜ ” ’˜ ½ ¾ß — ˜ “ܼ “Üß° ‘ ˜ ½ß ¾ ° ’” ’˜
’” ’˜ß — ˜ “ܾ ’™ÐÐ Ú ˜¾ ˜¼ ”¾ ”¼
Û¾ Û¼ “ܾ
‘ ˜ —˜–™˜ß Ú” ’˜“‘´
—‘ — ß – Ð Ü ± – Рܸ ’ — ˜ — “‘ — –—˜ ’ Ð’
‘‘“ ’ Ü˜ß ‘ ˜ ” Ð ˜˜ ‘ ˜ —‘ — З Ð ˜ ’ ܘ ‘ —‘ —
’ ܘ
‘ —‘ — ½ß — ˜ “ܼ “Üß ½ ’—‘ —
‘ ˜ —‘ — ½ ¾ß — ˜ “ܼ “Üß° ‘ ˜ ½ß ¾ ° ’—‘ —
’—‘ — ß ˜¼ ¼”˜ ”¼ ¼”˜ “ܼ
“’ ß ‘ ˜ – Ðß ‘ ˜ ” Ð ˜˜ Ú–•—‘ ± — ‘ “Ú –
Ú – • ½ ¾ß Ð“Û –º ”˜ Ú “Üß — Ð ’ — ”¼”˜ Ð ’ — ”¹º ”˜
Ð ’ß° ‘ ˜ ½ Ра – – ¾ – – ––
’“˜ ’ß ‘ ˜ – Ðß ‘ ˜ ” Ð ˜˜ ’Ð’
’ Ð ½ ¾ß ““ Ð ’ß° Ð ½ ‘ –’½‘™» а – –° ½ ¾°
– ˜Ð ˜ –”““’—ß ‘ ˜ – Ðß ‘ ˜ ” Ð ˜˜ –Ð ß
–Ð ½ß Ú ’˜ –ß “Üß ““ Ð ’ß – — ¾”˜
“Üß° ½ – ˜ –”““’™”° – – ° ½ Ð ˜ –”““’ “Û’°
™ Ð – Ð ½ “Ú – ¾ß ‘ ˜ – Ðß ‘ ˜ “”ß –’¼”˜ ¾ Ð ‘ ˜— ß ½
“˜ •ß ™ Ð – Ð ˜ ܘ—˜ÝÐ º “Ú –
í ¸ ¹
¸ º
â

И’ ’• ИРЕ И •
Ð˜ß Ð– И Î –˜ И ––
Ð ˜ ˜“ – ˜ ––“Û Ð ˜ ˜— Ð ˜ ––“Û Ð ˜ “Û’— ’
± ¾

ИВ Û Ð ˜ Г– Ú Ð ˜ Ð’“˜ ’
ß „“’ Ð ˜– ˜ ––“Û
½ ¿¾ ¸
º

– “—ß ‘ ˜ “”ß –‘ – “— ’“Ð ‘ ˜—
˜ ’ ß ‘ ˜ “”ß –‘ ˜ ’ ’“Ð ‘ ˜—
···
˜ß ‘ ˜ “”ß –‘ ˜ —™”ß ‘ ˜ “”ß –‘ —™”
···
Ð ‘ ’ ß ‘ ˜ “”ß –‘ Ð ‘ ¸ ’ Ð ‘—™”ß ‘ ˜ “”ß –‘ Ð ‘ ¸—™”
‘“ ß ‘— ”¹ ‘ ‘™— ” ‘ –’ ‘™
‘˜ ’ß –‘ ‘“ ” ’ Ð˜Ý ¼¼ ‘ –’ ‘™ ‘— ”¹ ‘ ‘™— ”
”‘“ ½ß ÐÐ“Û – ‘ –’½ ‘™ ´ß –‘ ‘“ ¸ ¸ ½µ
‘ ˜– Ü ¸ ¸
¸

“– –‘ ˜– Ü
¹ º
¸ ¸ ºí ¹
” – ’Û ¸
º

‘ ˜– Ü ½ß ’™ÐÐ ¸ Ú ’˜ –ß ’“–‘ Ð — Ð ’ — ‘ ˜
Ð ’ß Ð° ° в² •™ а ° Ð ––
‘ ˜ —˜–™˜ – – ’“ Ð ’ß –’¹ —Ð’— ”
½ – – ‘ ˜ —˜–™˜ – – ’“ Ð ’ß –’¹ —Ð’— ” ¸
’Û ‘ ’ ” – ’Û — ˜ “ܼ “Üß ˜ ’ Ü ” – ’Û Û ¼
“– –‘ ˜– Ü ½ß ’ –“™” ‘ ˜
— ˜ “ܼ Ú “Üß –ß – – ’“ Ð ’ß –’¾”˜ Г Ð Ð ˜ – ’Ð’
Ð ’ß° ° Ð –’¾”˜ –’ ” – ’Û ² ˜ ’—” а ° Ð
²² •™ а ° Ð ––
“‘ ˜ —˜–™˜ Ð – – ’“ Ð ’ß –’¹ —Ð’— ”
½ – – “‘ ˜ —˜–™˜ –
— ˜ “ܾ Ú “Üß ™’Ú “”ݼ Г Ð — ˜ “ܽ Ð —˜ “Ü
— ˜ “ܾ “Üß ™’ “ܽ ™’— ” Г Ð — ˜ “ܽ Ð —˜ “Ü
— ˜ “ܾ “Üß° –’ Û ½ –’¹ ” – ’Û Ð ˜´ –’¹ Û ½
Г Ð — ˜ “ܽ Ú “Üß “ܽ –’¾”˜
Ú ’˜ –ß –’¹ ˜½ ™’Ú “ܼ –’¹ — Ð ’ — ” ¸ – ˜µ°
’™ÐÐ Ú “Üß –’ ˜½ “ܾ ’ –“™”
á

— — ½ß Ð ˜ ß ¸ Ú ’˜ –ß ’“–‘ Ð — Ð ’ — ‘ ˜
Ð ’ß° а² •™ Ð ––½ –– – ˜º
”‘ ˜– Ü ½ß Ð ˜´ ‘ ˜– Üß ½ – ˜µ
¸

“” ’™”ß ˜ – —— ’‘ ’˜ ” ’™” ‘’
” ’™”ß Ú’ Ð’— ” ‘’
Ú’ —Ð’— ” ‘’ Ú’ Ð’— ”Ð ‘ ˜ ‘’
±
¾

• Ð ’ ½ß ’™ÐÐ ¸ Ú ’˜ –ß “” ’™”½ “˜ ‘˜
Ð ’ß —˜–™˜ а —”Ð Ý—˜ÝÐ ß °²° —”Ð Ý—˜ÝÐ ßß ° Ð
––½ –– ¸
’Û ˜”
—”Ð Ýß Ð“ Ð ˜ ”˜–™ “” ’™”½ “˜ ‘ ˜
Ú –Ý –ß ’“ Ð ’ß ˜” Г Ð ˜ ” З
Ú— ”¹ Ð ’ — ”Ð ‘ ˜ Ú— ” ’“–‘ ÐÐ ’ — ”Ð ‘ ˜
З ” ’ Ð˜Ý ’˜ – —”Ð ÝÐ ’ ” ’ ИÝ
Ð ’ß ˜ — ” ¼”˜ Ú –Ý – ß ± – —˜“– ’— —”Ð Ý
—”Ð ÝÐ ’ — ½ß —”Ð Ý
Ð ’ß “Ü ˜“ —”Ð ÝÛ ˜ ß° ÐÐ’ —”Ð Ý—˜ÝРа ––
½ ––
• Ð ’’“ ½ß —”Ð Ý ˜ — ” ’˜ – ’
Ð ’ ˜“ —”Ð ÝÛ ˜ ß Ð° Ð ’ —”Ð Ý—˜ÝÐ ß °˜ — ” ¼”˜
²° Ð ’ —”Ð Ý—˜ÝÐ ßß ° И — ” ’˜ – ’
² ÐÐ ”ß° Ð ’ ° ˜ — ” ¼”˜ ––
½ ––
Ð • Ð ’’“ ½ß —”Ð Ý ˜ — ” ’˜ – ’
Ð ’ ˜“ —”Ð ÝÛ ˜ ß Ð° Ð ’ —”Ð Ý—˜ÝÐ ß ° ˜ — ” ¼”˜
²° Ð ’ —”Ð Ý—˜ÝÐ ßß ° И — ” ’˜ – ’
² –’¹ —”Ð ÝÛ ˜ –Ð ”ß° Ð ’°˜—” —”Ð ÝÛ ˜ ––
½ ––

Ð’— ”Ð ‘ ˜ ’“–‘ ÐÐ ’ — ”Ð ‘ ˜
± ¸ ¹
Ú— ” —”Ð Ý
ºâ ¸ ¹
¸
¸ ¹
º

º º ”Ð ’º˜ Ü
¤ ¹
¸ ½ ¾¿º á ¸ ¹
¸

“™’˜ ” ’“ ¼ ” ’“ ½ ± –—˜ ” — ’™‘ – ½
’ Û˜“ — Ð’ Ð’ ß Ð± Ð’ — ’“–‘ ÐÐÝ Ð ’
’ Û˜“ — ““˜Ð ’ ““˜Ð ’ ß —— ˜ ’–‘ “Ð “ ——
± ““˜Ð ’ — ’“–‘ ÐÐÝ ’˜ – ” ’™‘ – ’ “’˜ ˜ ’–‘
“Ð “ß ’™‘ ” ’“ ¼ –“‘ ’’™‘ – й ” ’“ З ’™‘ – ” ’“
’“” ’™‘ –—ß ““˜Ð ’ ß Ð ± Ð ’ “™˜ ˜ ““˜Ð ’
Ú’ ” ’“ß ’™‘ ” ’“ ¼ Г Ð Ú’ ” ’“ Ý ¹½
З Г Ð Ú’ ” ’“ Ý ½ ± ’– — ” ’“
’Û – “˜˜“‘
– “˜˜“‘ß ˜“”— ”½¼”˜ ”Й— ¼”˜ – “˜˜“‘˜–™
’“–‘ Ð “˜˜“‘ß ˜“”— ”½¼”˜ – “˜˜“‘ З ± ™’ “ — – “˜˜“‘

““˜’“˜ ¸
¸ ½º
± ¾

–“™”¸ ™˜™– Ð ˜ ˜ – –“™”¸
Ú ““˜’“˜
’ Û ’— –˜ ““˜ ’—
““˜’“˜ ½ß Ð ˜ — ‘”˜Ý ± ” – ‘ ˜– ¾ ´˜ ˜ ܘµ — – И–
‘“ — ß —” ˜“– ˜ —” ˜“– »
½ — Ú ““˜’“˜ ß ½
Ú ““˜’“˜ ½ß ’— –˜ ““˜ ’— –“™”
’˜ –Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ’˜ – ““˜’“˜ Ð ’ ” ’ ИÝ
—”Ð ˜˜“”— ” ˜ —˜–™˜ “Ü ± ˜“” —Ð’ “– –“ ’ ““˜’“˜ —
—”Ð ˜‘ Ü ”˜ ” —˜–™˜ “Ü Ð“ ˜ ’ ” ’ Ð˜Ý ¾¼¼¼¼
Ð ˜— ” ¼”˜ – ˜— ” ¼”˜ —” — ” ¼”˜ Ü—” — ” ¼”˜
˜ ܘ ’ ’˜ß ½ ““˜—˜–™˜ ™˜™– Ð ˜ ’ ܘ “ ˜
“ ˜ß ˜ –“™” ’“ Ü” ’ ’ ܘ Ð ˜ ’ ܘ ˜
З Ð ˜ ’ ܘ ˜ ’ ܘ
˜ß –“™” ˜ – –“™” ““˜ Ð ˜ ’ ܘ
˜ ½ß ½ ““˜
““˜ß —˜–™˜ –“™”
““˜—˜–™˜ß Ú “Ü ˜“ —”Ð ˜˜“”— ”ß
— ” ““˜ ’— — ” ‘“™’˜ ± —” Û ’ ““˜’“˜ — ”– — ’˜
“™’˜ ““˜ ’— ½¼¼¼ ± ““˜’“˜ ‘ ’ ˜ “’ ˜“– ´½ ˜“ ½µ
‘ ’ ““˜ ’— ’ ± ‘ Ü ‘™‘ ““˜’“˜ — ” – ”
’— –˜¸
± ¹’ Û ’— –˜ ˜“” ’— ’ Û ” ’Û ‘
˜“” ’— –˜ß ‘ З ” З ’—
‘ ’— –˜ß ‘ ˜–™ ’—
” ’— –˜ß ‘ З ” ˜–™ ’—
— ” ˜“” ’— ¼”˜ ± ’“ —” Û’ ˜“” ’— –˜ — ”– — ’˜
“™’˜ ˜“” ’— ½¼¼¼ ± ‘ ’ ˜ “’ ˜“– ´½ ˜“ ½µ
‘ ’ ˜“” ’— ‘ Ü ‘ ’ ± ’“ Ð ‘ ˜ ” – ”
’—ß ” – ’ –“™” — ˜ “ܼ Ú “Ü –“™” ± —˜ –˜ Ú “Ü
’ ’— –˜ß –“™” ± ’— ˜ Ú “Ü
‘ ‘’ ˜¼ Ú’ ‘’ Ý ”¼
Ú’ ‘’ ݽ¾ ” Ú’ ‘’ Ý” ˜“˜ Ð
‘ ‘’ ” “Ð ‘ З ” З
‘ —” “ܼ –
З ’— –˜ ˜“” ’—ß ” ’ Иݽ¼¼ ± Г ˜ ’ ’— –˜ “’
—”Ð ˜˜“”— ” ¼”˜ —”Ð ˜‘ Ü ”˜ ‘Ü ‘’ Г ˜ ’ ” ’ Ð˜Ý ¼
” ‘’ ”¼
Ú “Ü ˜“ Ú— Þ ß ™’Ú “ܼ –’¹ ‘ ’ ± ”˜ — Þ –“
З “ܼ ’“ – —” ’ –“™”
“™˜”™˜ ¾¿º


“™˜”™˜ ß ”Ð ’“™˜”™˜
±
¿¼

”Ð ’“™˜”™˜ß — ”“™˜ Ú “Üß ‘ Ð’ ” “Ý‘ ““˜Ð ’ ±
Ú’ ” ’“
’™‘ “™˜”™˜” ’ Ð˜Ý ¹¾¼¼¼¼ З “—™” – ˜
” “ Ýß Ú “Ü ˜“ Ú— Þ ß “Ü‘ Ü ”˜ ‘ Ü ”˜ ” “’˜ ’˜—
‘ Ð ’ ß Ú “Ü ˜“ ¼”˜ß Ú— ”¹¾¾º ”˜
Ð ’ ß Ú “Ü ˜“ º ”˜ß ˜ Ð’ Ú—— ’“ ’˜ –Ð ’ — ”
‘ ““˜Ð ’ ß — Ð ’ — ” ¾ ”˜ Ð ’ ß ˜ ““˜Ð ’
“—™” – ˜ß ’™‘ ’— –˜” ’ И — ¼ ± —“‘ ˜ ’ — ’ Ð “Ú –
Ð’ß –’¹ ˜“”— ” ’“ – Ú ÐÐ —™” – ˜
” “’˜ ’˜—ß Ú“ ˜“” ’— З ™’Ú “Ü ˜“” ’—
‘’ ”¾ ™’Ú “ܾ
Ú“ ““˜ ’— З ± ““˜’“˜ ’ “ — ”– — ’˜
Ú— ” — ” ““˜ ’— ““˜’“˜ –™Ð ™’Ú “Ü ““˜ ’—
– “˜˜“‘ –’¹ ‘’ ÚÐ
““˜’“˜ –™Ð ß –’¹¿”˜
–™Ð Û ˜ ¾˜–™ ’ –’ ¾º ”˜ ± ˜ –™Ð — º ”˜

º± º ”Ð ’º˜ Ü
±
Ý” ’º˜ Ü
¸ ´ º Àµº ¹
–‘¸
¸

’”™˜ Ý” ’±˜ Ý” ’ ˜ “’ ” ˜˜ –’— ’ Ü ”˜ “’—
‘’ ˜ “’ß ˜ – —— ’‘ ’˜ ‘ “™’˜
‘ ß‘ “™’˜
— Þ º ˜–™ ’ Ú— Þ º ˜–™ ’ ‘ ’ ““˜ ’— ˜–™ ’
˜– ’ ÐÐß ˜– ’ “’Ð ’ ½ ˜– ’ “‘‘ ’ — ¾ ˜– ’ —˜ ˜— ¾
˜– ’” — ½ ˜– ’ “™˜”™˜ ½ ˜– ’ Г—˜ –— ½
˜– ’ ‘ –“— ¾ ˜– ’ ” – – ” — ½ ˜– ’ – —˜“– — ½
— “Û “Ü – ˜ ‘ Ü ‘ ’ — “Û “Ü ”˜ ‘ Ü ‘ ’ ––“–—˜“”‘“
— “Û Ý” ’— ½ß — ˜ “ܼ Ú “Üß ” – ÐЗ ”¼”˜ —Þ ‘ Ü ‘ ’ ˜ ’–‘
”– ˜“Ð – ’ ¹½ ˜“Ð – ’ ¹½ ’ —— ¼ — “Û “Ü ”˜ ¼ ½
’“–‘ Ð — Ð ’ — –‘ ± — Ð ˜ –“‘ ’ “’˜
’“’ – ’ —” ’ ± ”™’ ˜™ ˜ “’ ˜— ˜ —” ’
˜“ ½¾ ± ˜ — ’— – ’“ Г’ – Ð ˜˜ –—
‘˜’ ‘ ߔР’ ‘˜Ú –— “’ß¾º¼ ± ’˜ —˜ ™–– ’˜ “–‘ ˜
¸ ¸
”Ð ’º˜ Ü
¸ ¹ º
¸
¸ º
± ¿½
Ì ”™–”“— “ ”–“ – ‘‘ ’ —Ý—˜ ‘
º — ˜“ ‘ “‘”™˜ – —Ý ˜“ ™— º
Ì“ “ ˜ —¸ ˜ ™–’ — — Ð ’ ™ —
¸ ’ Ú – “™— Ð ˜ — ˜ ˜ –
¸ ’ ˜ ”–“ – ‘— ’Ú“ ’
º “’˜–“ÐÐ Ý Ð ’ ™ ˜™– —º
™˜ ˜ — Ð ˜ — – “™ ˜ ˜ ”–
˜ ܘ –’ Ð — – ”˜ “’
ß ¸ “ ”–“ – ‘‘ ’ —Ý—˜ ‘ — ˜ ’ ˜“ ˜Û ’˜Ý ˜ ‘ —
º — Ð – — ˜ ܘ –’ Ð — – ”˜ “’
± “ ˜ “‘”™˜ – —Ý—˜ ‘ ˜— Ð º
¸ Ì ™— – ¬’ — ˜ – — –
˜“ —” Ý ’Ý ” –˜ ™Ð – ™’ ˜ “’¸
™˜ ˜ – – – ‘“– ˜“ ““— –“‘¸
º ’ – ‘“– “”˜ “’— ’ “–‘ ˜— ˜“ – ‘ ‘ –º
Ê ÊÁ à Ⱥ ÊÇÇÃ˸ ‚ʺ¸ Ì ´½ µ
…ݘ Ð … ’ …“’˜
¹ Ï ’ —“‘ “’ — Ý—¸
¸ Á Û ’˜ ”–“ – ‘‘ ’ Ð ’ ™
¸ ’Û Á ’ “’ÐÝ — Ý Û ˜ Á Û — “’ ¸
¸ ¸ º Ú ‘ ГÐÐ ”“”º
„ Æ È Ê„Á˸ ´½ ¾µ
” – ‘— “’ È–“ – ‘‘ ’
´” ¿¾µ
C
á
± á ¿¿

¹ ¸ Ì ³

<< . .

. 55
( : 68). . >>