<< . .

. 14
( : 46). . >>

 
’Ý “ “ º Ì“ — ˜ ˜˜ – – ’“ “˜ – —“Й˜ “’—¸ ˜ —™Æ — Ý ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½ ˜“

  ¡ ½µ
˜ ˜˜ – —˜– ˜ “’ “ ˜ – ˜¹ ’ — “ ´¾º º½µ ˜“ ¼ ½· —˜ ’–Ð
¼
‘½ ½µ
—“Й˜ “’ “ ´¾º¿º µ ’ ´¼ ½· “– ¼ —™Æ ’˜ÐÝ —‘ Ðк Ï ˜ “™˜ Г—— “

  ¡
½µ ½ µº
’ – Ð ˜Ý Û ‘ Ý ——™‘ ˜ ˜¼ ½· ¼¾

  ¡
¼
·
‘½ ½µ
Æ“Û — —“Й˜ “’ “ ´¾º¿º µ ’ ´¼ ½· Ý “’—˜–™ ˜ “’º Á —
¼
 
¼ ·
‘½ ½µ
’“˜ – —“Й˜ “’ ’ ´¼ ½· ’ © ¼¸˜ ’© ¼ “’ ¼ ½µ ’
È ‘½ © ¾ „½ ´¼ ½ µº
½· Í— ’ ´¾º º½µ ˜ — — ÐÝ — ’˜ ˜ © — ˜ —¬ — ˜ •™ ˜ “’

 ˜   £ £©
´ ¼ µ© ´¾º º¾µ

Ð ¾ Æ’
  ¡ ©£Ð
Û – · ´ ¼ µº À – Û ™— ˜ ˜ “– Ú –Ý Û Ú ¼ ’
¾
È ‘ ·½©¸ ˜ ’
¼
‘½ ½ µ º È™˜ ½
´¼ ½· ´—µ ¼ “’ ¼ ½µ ’ — —“¹
””ÐÝ ’ È ‘ ˜“
½ µº ½
Й˜ ÐÝ “’˜ ’™“™— “’ ¼ ½· “˜ Ð ˜¹ ’ ’ – ˜¹ ’ —
¾ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

Ú´—µ ´ ½ · —µ Û
“ ´¾º º¾µ ’ ¬’ ’ “˜ ’¸ ’ —‘Ð – Û Ý — ’˜ ”–““ “
”–“”“— ˜ “’ ¾º º¾¸

  £¼  ‘½  —µÚ´
 —  ¼  — 
½ ½
Ú´—µ ·
´ µÚ ´—µ ´¼µÚ´—µ · ´  µ
¼

¬–—˜ ’½
Û˜ ¬’ ’ ´¾º º µº ˔Р˜˜ ’ ˜ — •™ ˜ “’ ˜ –˜ “‘”“’ ’˜— Û “ ˜ ’

 — ¡ —
 ½ «´ —µ
 —  —  —µÚ´
½ ½ ½
½ ½ ½
«´ —µÚ ´—µ
´Ú ´—µ ´  µ ´¾º º¿ µ
— ¼

   —  ¡ ½ —
  ´£¼µ    —µÚ´
½
Ú ´—µ ´ —µÚ ´—µ · ´  µ ´¾º º¿ µ
— ¼
Û – Û ™— ˜ —‘ ’“˜ ˜ “’ — ’ ´¾º º µº Á’˜ – ˜’ ˜ Ð ˜˜ – •™ ˜ “’ –“‘ ˜“
¾ ´¼ ½ µ¸
—¸ Û ˜ Û ˜

   
½ ½
«´  µÚ ½ ´ µ
½ ½ ½
— Ú ´—µ Ú ´µ ·

— ´¾º º µ
   
 ½ «´  ½
½
µ ´  µÚ´ µ
¼

      ¡ ½

 Ú   ½
Ú ´—µ ´µ ´£¼ µ ´  µÚ ´ µ ·

—  ¡ ½ ´¾º º µ
  ´£¼µ  
   ½
´  µÚ´ µ

  ¡ ¼

— 
˜ Ú ½ ´—µ ½ “´½µ ——
–“‘ ´¾º º µ ˜ “ÐГۗ ˜ · ¼ “– —“‘ “’—˜ ’˜ Ú ˜“–

 ½    ¡
¾ ’º ˜ Ú¼ ´Ú ½ µ¼
½ ½µ
…“– “Ú –¸ ´¾º º µ З“ ‘”Ð — ˜ Ü —˜— “’ ´¼ ’ Ú—
´Ú ½ µ¼ ´—µ —  ½ “´½µ ——
Ð · ¼º À ’ ¸Û ’И ’ ´¾º º µ ˜ ’ ˜“
½
Ú
¼ ˜“ “ ˜ ’˜ ’˜ –Ð •™ ˜ “’ — Ú’ ’–‘– ¾º º ¸ ™˜ ’“Û Û ˜ —“Й˜ ÐÝ

  ¡
“’˜ ’™“™—º “‘ ’’ –‘– ¾º º Û˜ Ð ‘‘ ¾º º½¼¸ “’ — ÐÝ ’ –— ˜ ˜©‘Ý
  ´‘½ µ
’½ º Ë“ ’
Û– ˜˜ ’ — Ð’ – “‘ ’ ˜ “’ “ ´˜ ½ µ½ ½ ½ · ¸ ½¾
½µ

  ¡ ½µ
˜ – —˜– ˜ “’ “ ˜ – ˜¹ ’ — “ ´¾º º½µ ˜“ ´¼ ½· —˜ ’ – Ð —“Й˜ “’ “
¼
‘½ ½µ
´¾º¿º µ ’ ´¼ ½· º
Ë“ ’ ˜ Û “’ÐÝ Ú ˜“ ˜ ˜˜ – ˜¹ ’ — “ ´¾º º½µ ’ — —“Й˜ “’
¼
‘½
“ ´¾º¿º µ ’ ´ ½ µº „ ˜ ™— Û– ˜ “– — “–˜
 Ï ¡
  ´‘½ µ
·
½
¼· ´˜ ½ µ½ ´¾º º µ
½µ
½
¾Æ’½
½


Æ’½ Û ˜
·
Ï Æ½ ƾ
Û – º Æ“Û¸ ’ – ˜Û“ ‘™Ð˜ ¹ ’ —’ Ð’˜ ’
½ ¾
– —” ˜ Ú Ðݸ ˜ ’Û Ú
 Ï ¡  Ï ¡
Æ Æ
  ƽ £   ƾ
´‘½ ½ µ ´‘½ ¾ µ

  ¡
ƽ ½ ½ ƾ ½ ½
½ ´˜ ½ µ½ ¾ ´˜ ½ µ½
½µ ½µ
´‘½ ƽ ·‘½ ƾ µ
´¾º º µ
£Ï   ´Æ½ · ƾ µ ½
´Ï ¾ µ´˜ ½ µ½ ´Æ½ ·Æ¾ µ ½ ½µ
½
¾º À – Ç– – Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’— ¿

ÈÐ   Ð ¡
У
£Ð ¸
Ý —™ —˜ ˜™˜ ’ ˜ – ˜¹ ’ — “ ´¾º º µ ’ ¼´ µ ¼· ¼· ’
¼
™— ’ ´¾º º µ¸ Û “ ˜ ’ ˜– ˜ “™— ™˜ —˜– ˜ “–Û – Ð ™Ð ˜ “’

¨ ©
£ Ï µ´˜   ´‘½ µ
· ·
½½
¼´ µ ¼´ ¼ µ · ´ ´¼µ ½ µ½ ·
½µ
¾Æ’½
’  “
½

¡ ’ £ Б £ ´‘½ µ
‘ 
·
½
м· Ð ´ ¼ µ£ ´Ï ‘” µ ´˜ ½ µ½ ½µ
½
‘ ”
¾Æ¾ Ð
’½ ½ ½
¾ ´ µ
‘”Û ’ Û– ˜˜ ’ ‘“– “’Ú ’ ’˜ÐÝ —

  ¡
½
Ƶ
  Æ ½ µ½ Æ ´‘½
¼Æ ½
¼´ µ ´˜ ´¾º º µ
½µ
½
Æ ¼

·
“– Æ
Û˜ ¼´ ¼ µ ’ ½
¼¼

’ “
 Ð ¡ ’ £ Б £
£Ï
· ·
Æ ‘
´¼µ · ¼· Ð ´ ¼ µ£ ´Ï ‘” µ
¼
‘ ”
¾Æ Ð
’½ ½ ½
¾ ´ µ
Æ ‘” ˜  £¼ µ £ “– Æ Ï ³—
À’ ¸˜ •™ ˜ “’ ´ · ¼´ µ — — ˜ —¬ ½¾¿ ˜
— ˜—Ý
  ¡ Ƶ
 ˜  £  Æ ´‘½
Æ ½½
¼ µ Ï ´˜
´ ½ µ½ ½µ
¾Æ ’½
Æ
  ¡   ¡
Ƶ · Ƶ
£ Ï µ´˜   Æ Æ ´˜   Æ
´‘½ ´‘½
Æ ½½ Æ ½½
´ ½ µ½ ½ µ½
¼
½µ ½µ
¾Æ ’½
Æ
Û “ Ú “™—ÐÝ — •™ Ú Ð ’˜ ˜“

  £¼µÏ ´‘ Ƶ Ƶ
£ Ï µ´‘ Ƶ ·
 ˜ Æ ´‘½
½
Æ
½ ½
´ ´ ¼
¾Æ’½ ¾Æ’½
Æ Æ
È   ¡¢ £
 ˜ Ï ´‘½ Ƶ ‘½ Æ ‘½ Æ  ˜ Ï
¼
¢  ˜Ï £ È   ¡¢ £ ¢£
´µ
‘½
’ ´ ½ µº Í— ’ „ ’ Þ³— “–‘™Ð Û ™ ¼
Ƶ ‘½ Æ ‘½ Æ È  ˜ Ï º Ë ’ È  ˜ Ï
È‘ Æ  ˜ Ï
¢ £
Ê
´‘½
½
’ ˜ ™— · ’
½
˜ ´˜ —µ È ‘½ Æ  ˜ Ï ´‘½ Ƶ  ˜ Ï · ¬ £  ˜ Ï ¸ ”–“Ú
 — Ï ´—µ
 ½
—Û
Û– ˜˜ ’ —¼ Ú
 ½µ
´
¾ Æ’ È‘ Æ ¾ Æ’ ¸
½ ½ ½
Æ º Ë“ ””ÐÝ ’ Ï ³— Û ˜
˜ ˜ ’ ˜“ ˜ •™ ˜ “’ “– ˜
Æ ¸ Û ¬’ ÐÐÝ “ ˜ ’

  £¼µÏ £Ï   £
 ˜ Æ  Æ  ˜ Ï
Æ
½ ½
¬
´ · ¼
¾Æ’½ ¾Æ’½ ¾Æ’½
Æ Æ Æ
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

·
Ï
–“‘ ´¾º º µ ˜ “ÐГۗ ˜ ˜˜ — •™ ˜ “’ — — ˜ —¬ ¸—’ º Ì“ — “Û ˜ Ð —˜
” –˜ “ ˜ Ð ‘‘ Û — ‘”ÐÝ “‘” – Ð ˜¹ ’ — Û˜ – ˜¹ ’ — “ ´¾º º½µ “’
¤
½µ
¼ ½· ’ Û ””ÐÝ ´¾º º½¼µº


„ ‘‘ ¾º º¾ „ ˜ ’ ½· — ’ ˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ¾º º¿º „ ˜ Á ´ ½  ½· µ
½ 
’ – ˜– –Ý “‘” ˜ ’˜ –Ú Ð “’˜ ’ ’ ½ ’ ˜— ’˜ – “–º “– ¾ Æ” ˜ – Ü —˜—
“‘”“— ˜ “’ “ · “’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý – ˜ ½“ ˜ “–‘
  ¡
  ´˜   ´‘½ µ
·
½
½ µ½ ´¾º º µ
½µ
½
¾Æ’½
  ¾‘
¼
Û˜ — ˜—Ý’ ˜ “ÐÐ“Û ’ ”–“” –˜ —
´ ½µ
½


˜ · ·½   ´˜µ — “Г‘“–”
Ì ™’ ˜ “’ ˜ ’’ “™– ““ “ ˜ “– ’º
´µ

¬¬
¨ ©
…“– “Ú –¸   ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ Ü˜ ’ ˜“ “Г‘“–” ™’ ˜ “’ “ ˜ ‘“—˜
Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ ’ ˜ ¾ £ – ˜ ¾ ´ ½  ½ µ º
Ì– Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— à ’ ¾ ¸ “˜ ’ ” ’ ’˜ “ ’ ¸ —™ ˜ ˜ “–
´µ
¾ Á ´ ½  ½ ¸ Û Ð—“ Ú ’ ܘ ’— “’ “   ’ ‘½ ´ µ
¼
ÐÐ ¾’ ÐÐ

  ·
‘½ à · ¼ ´¾º º µ

¾ ´ ½ 
Ç’ ˜ – Ý— “˜ ܘ ’— “’— “ ’ º …“– “Ú –¸ “’ ˜ — – Ý—
–˜ ½µ
  “’    º
—Û˜ ¸ Û Ð “’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý ½ Û Ú
¼ ¼

¾Á
  ´¡  
‘½
“– Û Ú Ð‘ ¼ “– ÐÐ ¸ ”–“Ú
´ µ µ  ¼ ´ ½ 
¾ ½
˜˜ — “— ’ —™ ˜ ˜ Г’ — ˜“ Á ½º
· ´ ½ 

 ¸ Û ˜   – ”Ð ·
— ‘ Ð – —˜ ˜ ‘ ’˜ “Ð — “– Ý –˜ ’ Ü”– —— “’— º

Ê ‘ – ¾º º¿
È ¾‚ ¾ Æ” È–Æ’È ¾‚
¾ ½
½º “– ’ ’ Ü”– —— “’ Ð · — ˜“ ’˜ –”– ˜ —
‚¸
½
–½ ¸ —
´ · µ ½· ºÀ– ½¾ ¬’ —˜ —˜
¾
½
¡ ¡ ¡ · ’  ½ · ½ ¡¡¡·’
’½ · ’½ · º

¾º –“‘ ´¾º º µ¸ ˜“ ˜ –Û˜ ”–“”“— ˜ “’ º º½ “’ ‘ Ý “’ Й ˜ ˜˜ – ˜¹ ’
¼
‘½
— “ ´¾º º µ ’ “’Ú – — ’˜ —” “ —˜ – — —˜– ™˜ “’— ´ µ¸
”–“Ú ˜ ˜ —Ð – ’“™ º

È–““ “ Ð ‘‘ ¾º º¾º Ï Û ÐÐ Ú ˜ ”–““ ¸ Û ˜ Ü ”˜ “’ “ ´¾º º µ¸ Ý ™— ’
’ ™ ˜ “’ “’ º Ï Û ÐÐ — “Û ´¾º º µ ˜˜ ’º –—˜ Û ˜ ¼º Á’ ˜ ”– ’

   º
· ·
Ð ‘‘ Û “™’ “‘”“— ˜ “’ “ ¼“ ˜ “–‘ ´¾º º µ Û ˜
¼ ¼
 
À“Û Ú –¸ ’ ’ “™– ““ “˜ “– ’Û Ú ’ ™— ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½
 
Û ‘‘ ˜ ÐÝ “ ˜ ’˜ ”–“” –˜ — “ Ð —˜ ’˜ Ð ‘‘ º
¼
¾º À – Ç– – Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’—

¾ Æ” Û ˜
Æ“Û —™””“— ˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ˜“ ˜–™ “– ÐÐ ‘™Ð˜ ¹ ’ — “–
¾ Æ·º Ì ’ ˜ ·

  ¡£
—“‘ ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü “ Ð’˜ º Ý ¬’ ˜ “’ — ˜ —¬ —

  £¼ µ   £
 ˜     ˜
· · · · ·
¬ ·Ì
´ · ´¼µ ´¾º º½¼µ
  ¡È
È É£’ É£”
È ‘ —–¨ –  ©
· · ·


Ì

<< . .

. 14
( : 46). . >>