<< . .

. 16
( : 46). . >>

¾ ’ ¢ ”º ½
´¼ ¼µ
¾ Æ” – ¾ Æ’
­ ­
½
“– – ˜– –Ý ‘™Ð˜ ¹ ’ — ’ Û ™ –“‘ ´¾º º½¿µ
­Ì ­
¾

­ ­
’· ’ £´
    µ£
– – – Ð Ð
Ж
½¼

–¼
  ¼
“– ½¸ Û ˜ ”“—— ÐÝ ’Ð – ’ ½ º Æ“Û Û —™””“— ˜ ˜ ½¸ ¸ ¼¸
–¼
¼


–¼ –¸
 
ÈÈ
’ —˜ ‘ ˜ Ý –¼ ¸ Û Ð ½¸ ¼ ’ —˜ ‘ ˜ Ý –¼ º Ï Û ÐÐ
–¼
¼

’ ’ £
   
£
’“–‘ “ Ì – ·
— “Û ˜ —‘ “– Ý —˜ ‘ ˜ ’ ˜ – Ð ´ е º
– ¼Ð–
½
½
Á’ —‘Ð –Û Ý ’ Û˜ ˜ — ‘ ’“˜ ˜ “’ — ’ ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½ Û “ ˜ ’

¼
’ ¡ Ã – Ð
Ì– “’—˜ ´¾Ãµ •‘

е ‘ ½
ȼ ȑ
Ж
¾ ¼ ´ µ ´•‘•‘ •‘ к À ’
À– ’“˜ — ˜ —™‘ “Ú – ÐÐ ¼Û˜ ¸
е
´•‘ ½

¼
  Ã – Ð Ã – Ð
…¾ ´¾Ãµ •‘ · …¾ Ð –
– ½ ‘
е ‘ ½
È ¾Æ È–¾Æ
Ж Ж
¾ ¼ ¼
´ µ ´•‘´™ Úµ –™ Ú
’ Û— ˜ ˜ — “–‘ Ð —“Й˜ “’ “
” ’½
¾
½
´™ Úµ …¾ ³´™µ ¾Ã´ ½ ´™ Úµ · ´™ Úµµ · …¾ ³´™µ ´™ Úµ

È–¾Æ È–¾Æ
¾

à – ™– à – ™– º Ì — •™ ˜ “’
  ¡
³´™µ ³´™µ
Û – ’ ’ – Û– ˜˜ ’
’½
’½
½
¾Ã´ Úµ· Úµµ
  …¾ ³´™µ  ½ ¡ ½ ¾Ã´ ´™´™ Úµ·´™´™ Úµµ ’ ˜ — ™’ •™ “Г‘“–” ¾

  ¡ ½ ¾Ã ½´™ Úµ ¾´½ · Ç´ ½µµ — ½ ¼º Ë“
½
´™ Úµ …¾ ³´™µ ½

½
…¾ ³´™µ ½   …¾ ³´™µ
´™ Úµ
—“Й˜ “’ Û˜
“™– ““ “ ´¼ ¼µ ¾ ’ ¢ ” ’ ˜ – ½
˜ “–‘ Ð — – — “’Ú – — ’ ’ Ü —˜—
Ð ‘‘ º ¤
à · – º Ì — “‘”Ð ˜ — ˜
“’—˜ ’˜ Ã —™
”“— ˜ Ú ˜˜ ”–““ “ ˜¾º º¾ À – Ç– – Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’—
Í— ’ ˜ “‘”“— ˜ “’ Ð ‘‘ “Ú Û ’ ”–“Ú – “– – – —™– ’ – Ð ˜ “’—º
Ì — – Ð ˜ “’— Ú Ð—“ ’ “™’ Ý “—˜ ’ ’ — —˜™ Ý “ – ’ “’ « – ’˜ Ð •™ ¹
˜ “’— ’ “— ¸˜ “– ‘ ´ µº Ì ”–““ Û Ú — ’ Г “™— ˜“ ˜ ”–““ “—˜ ’ Ú “–

 ¡
˜ « – ’˜ Ð —º

È–“”“— ˜ “’ ¾º º ¾ Æ” Û § § ´ º Ð ‘‘ ¾º º¾µ¸ —“ “’
½·
“– Ú ´¦—µ ·
˜ — ’ ™Ð – – Ý Û Ú
–˜
  ¡
½

¦  § §  
½· ´‘½ µ
½
´¦—µ · ´˜ ½ µ½ ´¾º º½ µ
½µ
½


È’ ¾Æ’½
½

Û– º
½
½ ½
¾º À – Ç– – Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’—

¾ Æ”
È–““ ºÏ Ж Ý ”–“Ú ˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ˜ — ¼ ´ º Ð ‘‘ ¾º º½µº “– ½
 º
 
·
Û “’ÐÝ Ú˜ ”–““ “– — ‘ Ð – ”–““ ¸ Û ˜ “ Ú “™— ‘“ ¬ ˜ “’—¸ ‘ Ý
   ·
Ú ’ “– º
„˜ ½  ¸ ’ — ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ¾º º¿º Ï ˜ ˜ — – ˜ “’—
½ ½·
¾     ½· ·   ½ 
£
·
˜“–— Ë Ü –Ü
Û ——“ ˜ ˜ — ¾ ¾ ’
¾     ¾   ½    ¸ Û ˜
Ë  £ Ë·
Ü –Ü
¾ ½· ¼ —“ —‘ ÐÐ ˜ ˜ “˜
¦
Ë   “’˜ ’ ˜ “– Ð —™‘ “ Ý “’ Ë ¦ º …“– “Ú –¸
Ü —º „ ˜ Ý
’ ”“— ˜ Ú – Ð ’“˜ ˜
¾ £    
˜“– Ë ÝË Ü –Ü
Û ¬’ ˜ — · ¸Û˜ ’ “— ’ —™
·
    Ë  º
·
  ’ “ Ú “™—ÐÝ Ë Ë
˜ ˜ ¾  ½ · ¼ ¾  ½ ºÌ Á’ ˜ “’
·
 Ü
  ¾
  –½ ™’ ˜ “’ Ü
Û ——™‘ ˜“ —“ —‘ ÐÐ ˜ ˜ “– ½¾ ˜
·
˜“– “ ˺ Æ“˜
— Ü”“’ ’˜ ÐÐÝ —‘ ÐÐ “’ Ú –Ý Ð“— —™ ¹— ˜ ˜˜ — Ð —˜ – •™ – ‘ ’˜ —
     
   
•™ Ú Ð ’˜ ˜“ ““— ’ ¼ · ’ —™ Ûݘ ˜ ¾ ¾ · “–
¾ –½ º
Ú –Ý ½¾
¾ ”¸ ˜   ܸ
È’
¾‚¸ ¾
’Ü –½ ¸ —
Æ Ü˜ ˜ ’ – ˜– –Ý Ú ˜“– ½¾

È ¾Æ ½
˜“– “ Ë ½—
Ü”“’ ’˜ ÐÐÝ —‘ ÐÐ “’ Ú –Ý Ð“— —™ ¹— ’ Û ¬’ · ¸
ÜÜ
È ¾Æ   Ý · ´Üµ ’
·
“– ‘ ¾º¿º Ý ´Üµ
˜ ’˜ —‘ “Ð — “– º ™ ˜“ ˜ ”
ÜÜ Ý   ´Üµ
Ý   ´Üµ   “˜ – —“Й˜ “’— “ ´¾º½º½µ ˜ ˜ – “Г‘“–”


½È’– ˺È
’ ’ “™– ““ “
 ‘ ¸ – ´ º ”–“”“¹
¾‚
Ê‘‘ –˜ ˜ ¸ Û˜ ½¾
½
Ý 
˜ Ý·
— ˜ “’ ¾º º¿µº –“‘ ˜ —¸ ˜“ ˜ –Û˜ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½¸ Û Û ÐÐ ™ ˜ ’
’ З“ Û– ˜˜ ’ —

ÜÜ ÜÜ
  Ý   ´Üµ     µ´Üµ
‘ ´„ ‘ ´„
Ý · ´Üµ ·
µ´Üµ ’
½ ½
¾Æ” ¾Æ”
¾ ˸ Û „
Ü – ‘ ’— ˜ „ ”Ð ’˜ –Ð ’˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— Û ˜ —”˜
½
¾´½
–˜
“ ’˜ – ˜ “’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý ½ º Á’ ˜¸ “– Ú –Ý ½· µ Û Ú ’˜
Ü 
Ý · ´Üµ ·
Ð —— Ð — ’— ´„ µ´Üµ ’ ˜ „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ’˜ — ’— “
½
—˜– ™˜ “’— Г’ ˜ Ð Ð’ ´¼ µ “’ — Û˜ ˜ Ð —— Ð „ ”Ð ˜– ’— “–‘º

¬¬ ¬¬   ½µµ
·
µ´Ü ´
 
…“– “Ú –¸ ’ ˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— Û Ú ´„ µ´Üµ ´„ ’
½ ½
  ´„ ·
˜ ™— ´„ µ´Üµ µ´Üµ ’ —˜ ‘ ˜ Ý
¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬
½


µ´Üµ   ´„   ´„  
· · · · ´ ½µ
     
´„ µ´Üµ · ´„ µ´Üµ µ´Ü µ
¬¬ ¬¬
½ ½ ½ ½ ½ ½ ½


¬¬ ¬¬
  ´„ ·
Í— ’ ˜ —¸ ˜“ ˜ –Û˜ ˜ “– ‘ º º¾¸ Û “’ Й ˜ ˜ ´„ µ´Üµ µ ’
½
   
· · · ·
‘½ µ´Ü ´ ½µµ
 ½  ½  
‘ “– Þ Ý ½· ´„ µ´Üµ ´„ ’ Ý
½ ½ ½
·
˜Ü Ý ´Üµ
”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½ ˜ Ð ˜˜ – Ü”– —— “’ ˜ ’ — ˜“ ¼ — ½º Ì — ”–“Ú — ˜ ’
Ý   ´Üµ   µ´Üµº
·
˜Ü
Û– ˜˜ ’ — ´„ µ´Üµº —‘Ð –– —“’ ’ — “Û— ˜ ´„ Í— ’
½ ½
¦ µ´Üµ Ã
´¾º º µ ’ ˜ “– ‘ º º¾ Û ™ ˜ ˜ ´„ ’ ˜ ™— ˜ Ü”– —— “’—
½
½
“– Ý ¦ ¸ ’ ˺
Ú’ “Ú ¸ ’ “’Ú – ’ ’ “™– ““ “
Ð ‘‘ ¸ Ý ·
Ý ™— ’ ˜ ”– ’ ’ – Û– ˜˜ ’ —

Ü
„  ·    

Ý · ´Üµ
¼
Ü ´„ µ´Üµ
¼
½ ½ ¼


¾Æ” ¾Æ’½
¼ ¼

·
¼
¼ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

’ ˜ ™—

Ü
  Ý ´Üµ  
      µ´Üµ

Ý · ´Üµ
¼
Ü ´„ µ´Üµ ´„
½ ½
¼


¾Æ” ¾Æ’½
¼ ¼

·
¼
   
Ë’ Û ™ –“‘ ˜ ” –˜ ™Ð – “ “ ˜ ˜˜ ˜ –‘— Û ˜ ½
¼
’ Ð ’ ˜ ™—
Ü ´„
  Ý ´Üµ  

Ý · ´Üµ Ü ½Í µ´Üµ
¾Æ”
È ¾

 ·  
  ¼

¾Æ” ¾Æ’½
Í
Û – º
¼ ¼

·
¼
¾ Æ” Û –½ µ ¾ Æ–½ ¸ Û
È ¾‚
Æ“Û¸ Û ˜ ——“ ˜ ´ – — ¬’
½ ¾
‘¼ ‘–½ µ
–½ º …“– “Ú –¸ ´‘½ ‘¾
Ý ¸ ½¾ Û ¬’ ’
‘ ” ‘¼ ¾ Æ” Û ˜ ” ”
¼ –½ µ¸ ˜
´½ ’ “– Ú –Ý ’ — ‘ Ð –ÐÝ
¾
‘ ‘¼ – ”Ð   Ý 
¼ ’“˜ ˜ “’— Ý ·
Û˜ ’ Ý ’ – —” ˜ Ú Ðݺ Ï ˜ ˜ — ’ З“
Û– ˜˜ ’ —
Ü ´„
  Ý ´Üµ  ”
Ü ”‘
Ý · ´Üµ
¼ ¼

½ Δ µ´Üµ


È ¾Æ Í
”¾Æ–½
¾

Δ º Æ“Û Î”
Û˜ ’ ‘“– “’Ú ’ ’˜ÐÝ Û– ˜˜ ’ —

” ”


 —
 Í    
½
Δ Í  
¾Æ” ¼ ½
” ”

Í
Ï Û ’˜ ˜“ ”–“Ú ˜ ˜ ¼º Ì“ ˜ ˜ ’ Û ——™‘ ˜ Ü —˜ ’ “
Æ–½ ”Û˜
Á“ ”–“” –˜Ý Δ
’“’ ‘”˜Ý —™ — ˜ “’— —˜ ’ “ ‘™Ð˜ ¹ ’ — ˜ ¼º — “˜
¾
 
·½ ·½
˜ ˜ ˜ ˜  
´˜µ ’ ´˜µ – “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “˜ “– ’
¾ Æ” ¾ Æ’ ¸ ¼ ·½
½ “– ˜ ˜ Í
“– ’ ½¸ Û ™ ˜ —‘ ´˜µº
¾
”¾Á
˜” ·½
¼
¸˜ Δ ´˜µ —
À’ “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “˜ “– ’¸ “–
¼ – ˜ ´„ ½ Δ µ´Üµ
´ – ´½ ¾ ½ µµº È–“”“— ˜ “’ ºº ˜ ’ ‘”Ð — ˜ —Ý‘”˜“˜ ÐÐÝ
È™ — ™Ü — – — “ Δ ˜ ˜
•™ З ˜ ˜ –‘¹ ݹ˜ –‘ „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ˜ “– ’¸ Û

  ¡
ÐÐÝ •™ З Ü ”
¼
˜– ’— “–‘ “ Δ —Ý‘”˜“˜
— ’“’Þ –“ Ý ——™‘”˜ “’º À ’ ¸˜ „ ”Ð

<< . .

. 16
( : 46). . >>