<< . .

. 33
( : 46). . >>

Û – Û ™— ˜ “’Ú ’˜ “’ ¼ ¼º À ’ ¸˜ ’¬’ ˜ —™‘
½
´Ü · ½µ Ð ´Ü · ½µ ’ – Û– ˜˜ ’ —¢  £
½

 ½ µ
´½ · Ü Ý ´Ü · ½µ · — ´Üµ ´Üµ
¾Æ’
½


Û˜
– Ð «
 Ð  ½ µ Ð
— ´Üµ ´½ · Ü ÝÐ ´Ü · ½µ
Ü
¾‚
Ð ½

Ð ¾ Æ’ Û ˜ Ð ¾ –
Û – Û —™‘ “Ú – ˜ “— ’ “– ÐÐ ½¾
½

  ¾‚
 ½
Ð ·

¾ ¡¡¡
’ ’
Ð
“– –˜ ’ ¼½ Û˜ ˜ “’Ú ’˜ “’ ¼ ¼º Ç — –Ú ˜ ˜
Рȼ
½
— ‘”ÐÝ ‘ ’— ˜ ˜Û ’’“˜ ˜ Ú –Ý •™ Ð ˜“ ¼º –“‘ ˜ —Û ™ ˜ ˜ “–
Ð
¾ ¾ ‚ ¼º
–Û
ÐÐ ½¾ Ú ’ ·½ “– ÐÐ Á — — “–˜ ’
’½  ½ ’½ ·½ ’½ ·’¾  ½ ’ ’– ·½ ’ ½ µ
’“˜ ˜ “’ “– ˜ —™‘ “Ú – ÐÐ ¼ ´½
’—
Û˜ –™’’ ’ –“‘ ¼ ˜“ ·½ ¸ ˜ ’ – Û– ˜˜ ’ —


¼ Ð «
   ½ Ð
— ´Üµ ´½ · Ü µ ÝÐ ´Ü · ½µ ´ººµ
Ü
¾‚
½


Ð Ð’ µ
´Ð½ о
Û – —˜ ¬Ü ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü ¬’ Ý

  ¾‚
 ½
Ð · ´ººµ


¾ –º
“– Ú –Ý ½¾
½¾¾ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——

È ¾Æ
—Ý Ý¼ ´Üµ · Ý ´Üµ — “™Ð ˜– ’— “–‘ ´ º º½µ ’˜“ ´ º º¾µ¸ Û ’“Û — ÐÝ

½
ݸ
™ ˜ ˜ ¼¸ — ˜“ “–‘ Ð —“Й˜ “’ “

   ½ µ  —
´½ · Ü Ý´Ü · ½µ £½ ´Üµ ݴܵ · ˜ ´Üµ ´Üµ ´ººµ

— ’ ´¾º¾º¿µ¸ ˜ —
Û – £½ — — — ’ ´¾º¾º µ ’ — — ’ ´ º º µº Í— ’ ˜ — ‘ ’“˜ ˜ “’
” ” ” ¾ Æ–½¸ ˜
¾ Æ’ ’—
— ’— ˜ “’ º¾ Û — ˜ ˜ ’ “– —“‘ “’ÐÝ ”’—
½
Ð
“’ ÝÐ Û ˜ º Ë“ Û ’ ™— ˜ —‘ “™ Ð ³ ’ ™ ˜ “’ ‘ ˜ “ — ™— ’˜ ”–““

“ ”–“”“— ˜ “’ º¾º ’ “– – ˜“ — “Û ˜ ˜˜ — ”–“”“— ˜ “’ – ‘ ’— Ú Ð ’˜ — “
«–’ •™ ˜ “’—º

È–“”“— ˜ “’ º’ º½ ½ “– ˜«–’ •™ ˜ “’ ´ º º µ ”“—— —— — “–‘ Ð
¼
—“Й˜ “’ Ý ¾ “– ¾
º ’˜ — – — Ý — ™’ •™ Û ”– — – ˜
Ü ½ ¾
“’—˜ ’˜ ˜ –‘ ’ Ý ˜“ •™ Ð ˜“ º Ì ’ З“ ˜ — – — Ý “– ½ – ™’ •™ º

Ê ‘ – º º¾ Ë™””“— ˜ …½ — ’ ’¢’¹‘ ˜– Ü Û ˜ “’ÐÝ “’
˜–
˜ ½’ ˜ ’Ú Ð™ ¸
—Ý ¸ ’ Û˜ “–– —”“’ ’ ½¹ ‘ ’— “’ Ð ’—” º Ì ’ Û ˜ “™˜ Г—— “ ’ – Ð ˜Ý

ÈÆ’ È’
…½ Á · Ƹ Û
Û ‘Ý ——™‘ ˜ ˜ – “’ÐÝ — “’ — “’ ˜ ¬–—˜ —™” – “’ к Á’ ˜ —
Ú ´½ · Ü ½ µÆ Þ
¢ £Ð
Г ´½·Ü ½ µ  
Þ
” –˜ ™Ð – —Û º Ë“ Û ˜ ’˜
´ µ
½
´½ · Ü ½ µÆ Þ
¢ £Ð
’“–‘ Ð “–‘ Þ´Ü · ½µ £´ÜµÞ´Üµ ’—˜ “ ´ º º¾µ¸ ˜ ’Û ³ ˜“ Ü” ’
´Á · Ü ½ Ƶ
’—˜ “ ’ “ Ú “™—ÐÝ ˜ — — ‘“– “‘”Ð ˜ ºÌ – “– Û ¬–—˜ – ™
£´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ ´Üµº
˜“ ´Ü · ½µ


º º¾ È–“” –˜ — “ Ï
¸ —“ ݼ — “– Ð —™‘‘
–“‘ – ¼ ˜ “ÐГۗ ˜ ˜ ”–“”“— ˜ “’ ¾º¿º½ – ‘ ’— Ú Ð Ð ’
  ¾ ¾
– ’Ð
Ú –Ý – ˜ “’ ¸ –´ · ¾Ð µ¸ ½¾ º Ì“ ”–“Ú ˜ “– Ð
Ü 
Ð ˜Ý “ Ý ”™˜ Û ´Üµ Ý ´Üµ ’ ˜Û
—™‘‘ “– ¼Û Û — ˜ — ˜ —¬ — ˜
“ÐÐ“Û ’ Ð’ – «–’ •™ ˜ “’

   ½ µ  ™
´½ · Ü Û´Ü · ½µ £½ ´Üµ ۴ܵ · ™ ´Üµ ´Üµ ´ººµ

Ü  Ü 
½µ¸ ™ ´Üµ ˜ ´Üµ ’ ™ ´Üµ — ´Üµº
Û – · ´½ ½ ’ —Ý “‘”™˜ ¹
˜ “’ — “Û— ˜ ˜

¼ Ð «
   ½ µ Ð
™ ´Üµ ´½ · Ü ÛÐ ´Ü · ½µ ´ººµ
Ü
¾‚
ȼ
½

Ð Ð’ µ
´Ð½ о
Û – —˜ ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü ¬’ ’´ººµ ’ Û – ’“˜ —
’½  ½ ’½ ·½ ’½ ·’¾  ½ ’ ’– ·½ ’ ½ µ
˜ —™‘ “Ú – ÐÐ ¼ ´½ Û˜
–™’’ ’ –“‘ ¼ ˜“ ·½ º
Ì ’ “–‘ Ð “– Ð ˜– ’— “–‘ “’ “˜ — —“ ´ º º µ Ú —˜ “ÐÐ“Û ’ “’ړЙ˜ “’
•™ ˜ “’ “– Ï Û

  £¼µÏ £Ï   £  Í
 ˜     ˜ Ï
¬ ·Í
´
ºÌ ’ Г ™ “– «–’ •™ ˜ “’— ½¾¿

„–   Á’ ¬ — ’ ´¾º¿º µ¸ Í
Û˜ £¼ ¸ ’ — ’ ´¾º¿º µ ’
½


¼ Ð «
£
   ½ Ð  ˜ Ï
Í ´½ · Ü µ ´ººµ
Ð
Ü
¾‚
½


Ϙ —Ð ˜ ‘“ ¬ ˜ “’— ’ ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ º¿º½ ’ ™— ’ – ¼ “’ ’
”–“Ú ˜ “ÐÐ“Û ’ ”–“”“— ˜ “’º


È–“”“— ˜ “’ º º¿ „ ˜ ¾ Æ’¸ ˜  ·½ Ï ´˜µ
Ì ’˜ Ü —˜— ’ — “Г‘“–”
¼º
’ ˜ ‘ Ü ‘ Ð —˜ – “‘ ’ Û ˜ ’˜– ¼¸ Û “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý “ ˜ — ’ ™Ð –
¾ ½ ¾ – ¸ Ð ¾ ’ ¼ ¾ Æ’
  ¼ · ¾Ð Û˜ ¼
”“ ’˜— ¼Û –
“– ¼ ” º Á Ë — Г— — ˜“– Û ˜ Ú –˜ Ü ¼¸ ’“˜ “’˜ ’ ’ ’Ý “ ˜ “— — ’ ™Ð –
”“ ’˜—¸ ˜ ’ ˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ … ¸ Û ‘ Ý ” ’ “’ ’ ˸ —™ ˜˜
˜¾Ë  … ˜ ½º
Ï ´˜µ
—™”


¾ –½ ´ º ˜
Ë’ Û ——™‘ ¼ “– ÐÐ ½¾ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ ˜ — ”˜ –µ¸
¾ Æ”¸
ÐÐ Ý ¸
˜‘ — — ’— ˜“ “’— – “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— “ ˜ —˜“ ’
¡ ¡ ¡ · ’– º „ ˜  
Ð ”Ð ’ º À – ” —¸ Ý” ’½ · ’¾ ·
˜ – ˜ —’ ”˜ – ¾¸ ¬’ ½
’ ˜Û“ —™ — ’ ™Ð – – ˜ “’— ’ ˜ – ˜ Ð ”Ð ’ º
·


„ ‘‘ º º „˜Î — ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º¿º º Ì ’ ˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— ý
˜ ˜ “– ÐÐ ˜ ¾ Î ’ ÐÐ ¾ Æ” Û
’ —™ Ú
½ ¾

˜
  ½
¬ ´˜µ ý


¬¬ ¬¬

–½
¬ ¬
¼ ˜
Ð «
   ½ Ð
´ µ ½
´½ · Ü µ ý
´˜µ
Ü
¾‚
½


È–““ ºÌ ¬–—˜ —˜ ‘ ˜ — — “Û’ Ý – —‘ ’ – ¼½ º Ì“ ”–“Ú ˜ — “’ —˜ ‘ ˜
Û ¬’

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ –
¼ ½
¾ Æ”
Ð
 ½  ½ Ð  
³ ´Üµ ´½ · Ü µ ´½ · Ü µ Ü
·
¾‚
½

ÈÐ¾Æ ¬¬ ¬¬ É– ¢ £Ð
È ¾Æ ³ ´½ · Ü ½ µ Ð  ½ Æ’
’ Æ’
½
½ ´Á · Ü
˜ ’ ´Üµ µ Û – —˜
” ”

¢’ ¾
’ –½
’ Д“˜ ’˜ ‘ ˜– Ü Û ˜ “’ÐÝ “’ — “’ ˜ ¬–—˜ —™” – “’ к “– ½¾
¾‚¸˜
Û ’“Û ”™˜ “– ÐÐ ’˜ — ’˜ ˜Ý ’ – Û– ˜˜ ’ ’ ˜ “–‘

’ “
¬¬ ¬¬ – ½
”  Ð’½ ·¡¡¡·’
 ½ Ð Ü  ½ µ
³ ´Üµ ” ”
´½ · Ü µ ´½ ·
”¾Æ–½ ”¾Æ–½ Ð ”Ð ”
” ” ½
½¾ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——

¾ Æ” Û ˜ ” ”
³
— — ”“— ˜ Ú Û Ú “– ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü

¬¬ ¬¬ – ½
 ½ µ”  Ð’½ ·¡¡¡·’
 ½ Ð
³ ´Üµ ´½ · Ü µ ´½ · Ü
Ð ”Ð ” ½

”Ð ”
’ Г ´½ · Ü ½ µ
¾
ܺ
Ü
–—˜ Û “ — –Ú ˜ ˜¸ ¾¸ ˜ Ë“ ’ — ¬’ Ý
Ü
’ ´½ · Ü ½ µ Ð ”
’ ¾  ½
‘Ü ¸Û “ ˜ º …“– “Ú –¸
½¾
–½ –½
 ½ µ”  Ð’½ ·¡¡¡·’  ½ µ”  Ð’½ ·¡¡¡·’
´½ · Ü ´½ · Ü
¾Æ’
Ð ”Ð ” ½Ð
½

Ð

Æ“Û ˜ —™‘ ’ ˜ – ˜¹ ’ — “˜ — •™ Ð ˜Ý¸ Û ˜ ˜ ’ Ü “‘ ˜˜ ¸ •™ З
” ”  ¾
 ½ µ” Ð’ ·’
 ½ µ  ½ µ
´½ · Ü ´½ · Ü ´½ · Ü
н Ð Ð’ ½ ¼
оƒ ¼ ¼
Д н ·Ð¾¾·¡¡¡·Ð’ ½
  ¡
“’—˜ ¡ ”’ ´½ ·  ½ µ”
Ü ˜” ’
Û ’ —˜ ‘ ˜ Ý ”–“Ú ˜ ½ ’ ¾º Ì —
½º
·’ ¾ ’ ¾
“ÐГۗ –“‘ ˜ ˜˜ ˜ — “‘ ’’ ˜ — – —™Ð˜— Û ¬’
 ´’ ½µ
¾ Æ”¸ ” ”¸ Ü
“– ’ ¾
¾

¡ ”’ ¡ ”’
Ü Ü
 ½ µ ”
” ¾´ ·½µ ”
¾  ½  ½
³ ´Üµ “’—˜ ´½ · Ü “’—˜
   ¾Æ
½ ´ µ
Æ“Û Ð ˜ Æ –½ ¸ ˜ ’Æ Ü
¾‘’ ½¾ ¼ ’ ¸ —“ ¾¸
˜ ’
¡’ Ü
“’—˜
   
´ µ ´Æ ¾´ ·½µ µ
 ½
³ ´Üµ
Æ’
Ê ˜Ü  
  ½
­
´ ³ µ´˜µ ³ ´Üµ ܸ Û ­ —˜
Æ“Û – “’˜“™– Ú ’ ’ ¬ ™– ½º½º
¾
˜Ü … “’ ­ “– —“‘ ”“— ˜ Ú
Ì —” ˜ “ ’˜ – ˜ “’ ‘ Ý “— ’ ’ —™ Û Ý˜
… º Æ“Û –“‘ ˜ …Ж
—˜ ‘ ˜ “Ú Û — ˜ ˜ Ý ““— ’ ’“™ Û “˜ ’
½˜
¡ ¾ ­º
 ´  ’ “– ÐÐ Ü  
µ
³ ´Üµ “’—˜ ’ Æ ´ ³ µ´˜µ ý
À’ ¸ “– —“‘
¤
”“— ˜ Ú Ã½ ’ ½º


È–“”“— ˜ “’ º º „˜Î — ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º¿º º Ì ’ ˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜—
’ à —™ ˜˜
Ê
 ½
ʘ
˜
Ï ´˜µ Ã
  ½µ
´
¾ Æ”’ ÐÐ ˜ ¾ Î º
“– ÐÐ ’
¼

½¸ Û
È–““ º — £· ´ ¼ µ¸ ’ £ — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ —
¬’ ˜ “’ “ Î
˜ ˜ Ð ‘‘ º¿º¾ – ‘ ’— Ú Ð Û ˜ ˜ — ’ Û º –“‘ ˜ ˜ “ÐГۗ ˜ ˜
  ¾Î
˜ ˜ ´  ˜  £¼ µ ½
“’—˜ ’˜ ü —™ ü “– ÐÐ ˜
˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú ’
¾ Æ”º Í— ’
ÐÐ Ð ‘‘ º º ¸˜ ”–““ “ ˜ — ”–“”“— ˜ “’ ’ “‘”Ð ˜ ’ —‘Ð –
¾
¤
ÛÝ —˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ º¿º¿º
ºÌ ’ Г ™ “– «–’ •™ ˜ “’— ½¾

º º¿ ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ ˜“ ’ Б“—˜ Ë ‘ ¹ ’“’ Ð “–‘
¾ Æ” ¸ ’ ˜
  ÐÐ Ý ¸
„˜ ’ ˜Û“ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— “ ˜ —˜“
·

¨Ü ¾ £ ¬¬ © 
½
 µ ’ — ˜“– ˽
– ˜ Ð ”Ð ’ º Ì ”“— ˜ Ú —‘ ÐÐ – ˜ ’ ¾´ · ¬’ ˜ Ý
¾ ´        
˽ –Ü ¾ ·· ¾ µ º Ë ‘ Ð –ÐÝ ˜“ ´¾º¿º¾µ Û Û– ˜


Ý Ý¼ ´Üµ · È ´Ü ݼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ · Ú È½ ´Ü ™µ Ý ´Üµ™
µ
¾Æ”
½


¾ Æ”¸ ’“Û
– ݸ
Û ’“˜ — ˜ “– Ð —™‘ “ ˜ “–– —”“’ ’ “–‘ Ð — – — ’ Û –

<< . .

. 33
( : 46). . >>