<< . .

. 45
( : 46). . >>


‘´  Üµ  £
¾
 ½ ´
¡ Ê — Ü·½ ½
 Üµ   ½
¾ ¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ ½· ´Ü · ½µ
¼ ¾´ Ü·½

    ´½ · Ü ½ µ£ ݴܵ ‘  Û
˜ Ý —“ÐÚ — Ý´Ü · ½µ ‘·
˜— “’ Й ˜ ´Üµº Á’ —
Û– ˜
‘·  ½
‘· ´  Üµ ‘ ´  Üµ
¾ ¾
 Üµ
 
¾ ´
 Üµ   ½  Üµ   ½ ·
¾´ ¾´
‘  ’ ˜ ”–““ ’ “‘”Ð ˜ ’ — ‘ Ð – Û Ýº –“‘ ´ º¼º¾µ “’ ‘ Ý –Ú ’ —‘Ð –
ÛÝ — ’ Á‘‘
½½

Ì “– ‘ º¼º¾ „ ˜ Ë ’ ¢ ’¹
— ˜“– — “Ú ¸ £ — ’ ´ º½º¾µ ’ “Г‘“–”
“™– ““ “ ½ ’ Ë Û ˜  ¾ µ — Ü ½ ’ ˺ Ì ’
‘ ˜– Ü ¬’ ’ ’ Ç´Ü
´Üµ
  ¡Ý´Üµ
Ý´Ü · ½µ £´Üµ · ´Üµ ´ º¼º¿µ
 Á Ç´Ü ½ ¡ ¨– ¡
  Ü Ü£
”“—— —— — ™’ ‘ ’˜ Ð —Ý—˜ ‘ “ —“Й˜ “’— Î ´Üµ ’
· µ ½
“™– ““ “ ½ ’ ˺

Г – ” Ý
’ й
о Ϻ З –º « – ’˜ – ˜ – Þ ˜ “’ “ ‘™Ð˜ ¹—™‘‘ Ð ”“Û – — – —º
½¾´½¹¾µ
Ý— — ß ¸½ ¾º

–“‘ Ú – ’˜ ”“Û – — – — ˜“ ’ Ðݘ ™’ ˜ “’—º
РϺ З –º „ ˜™– Æ“˜ —
½ ¾¸ Ë”– ’
’… ˜ ‘˜ — –¹Î –Ð ¸ –Ð ’¸ ½ º

“–‘ Ð ”“Û – — – — ’ Ð ’ – —Ý—˜ ‘— “ ‘ –“‘“–” “– ’ –Ý
м¼ Ϻ З –º
« – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º Í’ Ú –— ˜ ܘº Ë”– ’ –¹Î –Ð ¸ Æ Û “– ¸ ¾¼¼¼º

– ¼ º„º‚º – —‘ º „ ”Ð ’˜ – З ’ — ’ ™Ð – « – ’˜ Ð ’ «–’ •™ ¹
Ç– ’ –Ý ’ ” –˜ Ð « – ’˜ Ð •™ ˜ “’— ´È–“ º ˜ “’ º¸ ™’ ¸
˜ “’—º Á’
¾
½ µ¸ „ ˜™– Æ“˜ — ’ … ˜ ‘˜ — ¸” — ¾ ß ¿º Ë”– ’ –¸ –Ð ’¸ ½ ¼º

– ½ º„º‚º – —‘ º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý ’ ˘“ — ‘™Ð˜ ”Ð –— “ Ð ’ – ‘ –“‘“–¹
¾´½µ
‚º « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—
” « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º ß ¸½ ½º

– ¾ º„º‚º – —‘ º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ “–‘ Ð ”“Û – — – — —“Й˜ “’— “ ’“’¹
’’º Á’—˜º “™– – ´ – ’“ Ð µ
Ð’ – ‘ –“‘“–” « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º
¾´¿µ ½ß ¼¸ ½ ¾º

‚º
– ¼½ º„º‚º – —‘ º Ì– ’—— – — “– Ð —— “ ’“’Ð ’ – «–’ •™ ˜ “’—º
« –º •™ ˜ “’— ””к ´µ ½ß ¼¸ ¾¼¼½º

””–“ Ð – —™– ’
ÆÈ ¿ º ’ Д – –¸ ‚º¹ º Æ“—‘ —¸ ’ ºÈ ‘º º
˜™ Ð ˜ — … ˜ ‘ ˜ •™ —º À –‘ ’’¸ È – —¸ ½ ¿º

“— Ǻ “—˜ ’º Ü”“’ ’˜ Ð —Ý‘”˜“˜ —¸ ˜– ’—— – —¸ ’ ’ – ÐÞ “– Ð —™‘‘ ¹
˜ “’ “– ’ Ðݘ ¸ ’“’Ð ’ –¸ – ’ ¹“’ —Ý—˜ ‘— “ “– ’ –Ý « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º
Á’˜ –’ ˜º … ˜ º Ê —º Æ“˜ — ¿ ß ½ ¸½ º

“— Ǻ “—˜ ’º Ç’ “– Ð —™‘‘ ˜ “’ ’ ˘“ —” ’“‘ ’ “– – ’ ¹½ ’“’Ð ’ –
¿´¾µ ¾
™ … ˜ º ‚º
—Ý—˜ ‘— “ “– ’ –Ý « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º ß¿ ¸½ º

¼½ Ǻ “—˜ ’ ’ ʺ º “—˜ ’º Ç’ ˜ “–‘ ˜ “’ “ — ’ ™Ð – ˜ — “ —“Й˜ “’— “ ’“’¹
½
Á’Ú ’˜º … ˜ º
Ð’ – « – ’˜ Ð —Ý—˜ ‘— ’ ’˜ —˜“ — – ˜ “’—º ´¿µ ¾ß
¸ ¾¼¼½º
½ Г – ” Ý

à Ǻ “—˜ ’ ’ …º º Ö™— к Ç’ “”˜ ‘ Ð ˜–™’ ˜ “’ “ Ú– ’˜ — – —
ʓݺ Ë“ º „“’ º È–“ º Ë –º
—“Й˜ “’— “ ’“’Ð ’ – « – ’˜ Ð —Ý—˜ ‘—º
´½ µ ½ ¿½ß½ ¸½ º

ü¾ Ǻ “—˜ ’ ’ …º º Ö™— к …“Ú Ð — ’ ™Ð – ˜ — “ —“Й˜ “’— “ ’“’Ð ’ –
« – ’˜ Ð
« – ’˜ Ð ’ «–’ •™ ˜ “’— ’ ˜ È ’Ð Ú ”–“” –˜Ýº Á’
•™ ˜ “’— ’ ˜ ˘“ — È ’“‘ ’“’ ´ –“’ ’ ’¸ ¾¼¼½µ¸ ” — ß ¸ Ï“–Ð
Ë ’˜ ¬ ¸ Æ Û ‚ –— ݸ ¾¼¼¾º

„ — “’ ˜ “’— – —™– ’˜ —º Ì“‘ ÁÁÁº
‚º ÐÐ º Í’ Ú –— ˜ È – —¹Ë™
” –˜ ‘ ’˜ …˜ ‘ ˜ •™ ¸ Ç–— ݸ ½ º

¼ ‚º ÐÐ º ’ ˜™ — Ý Ð —¹Ð ‘ ˜ — ˜ Ð –“¹—“‘‘ ˜ “’ г ””Ð ˜ “’
™– ˜ “’— “ ”Ð ’ – Ú ˜“– ¬ Ð — ´„™‘ ’ݸ ½ µ¸
– ˜“™–º Á’ ” — ß½ º
½
„ ˜™– Æ“˜ — ’ … ˜ ‘˜ — ¸ Ë”– ’ –¸ –Ð ’¸ ½ ¼º

½ ‚º ÐÐ º Ì Ð – ˜ “’ “” – ˜“–— ’ ˜ – ””Ð ˜ “’— ˜“ « – ’˜ Ð •™ ¹
˜ “’—¸ •™ — ’ Ðݘ ™’ ˜ “’—¸ ’ ˜ “’—˜–™ ˜ Ú ”–““ “ ™Ð ³— “’ ˜™– º
È–“ ’ — “ ˜ Á’˜ –’ ˜ “’ Ð “’ – —— “ … ˜ ‘ ˜ ’—¸ Γк Á¸ ÁÁ ´Ãݹ
Á’
“˜“¸ ½ ¼µ¸ ” — ½¾ ß½¾ ¸ … ˜ º Ë“ º ‚ ” ’º¸ Ì“ Ý“¸ ½ ½º

Á’˜–“ ™ ˜ “’ ™Ü “’ ˜ “’— ’ ÐÝ— Ð — ˜ ”– ™Ú “’—˜–™ ˜ Ú Ð
¾ ‚º ÐÐ º
“’ ˜™– ™Ð º ˜™ Ð ˜ — … ˜ ‘ ˜ •™ —º À –‘ ’’¸ È – —¸ ½ ¾º

À – ˜– ’¹
ÀÌ ¿ º – ÐÝ ¸ Ϻ … ’™—¸ ºÇ – ˜˜ ’ –¸ ’ º º Ì– “‘ º
— ’ ’˜ Ð ™’ ˜ “’—º Γк Áº … – Û¹À ÐÐ ““ “‘” ’ݸ Á’ º¸ Æ Û “– ¹
Ì“–“’˜“¹„“’ “’¸ ½ ¿º

Ë™‘‘ Ð ˜Ý ˜ “–Ý “– ’ Ðݘ «–’ ’ « – ’˜ й
ºº –º
«–’ •™ ˜ “’—º È ˜ — —¸ Í’ Ú –— ˜Ý “ –“’ ’ ’¸ ½ º

À– Ϻ º À –– —¸ ‚–º ’ Ðݘ ’“’ Ð “–‘— “– ’“’Ð ’ – «–’ •™ ˜ “’—º
™’ к Úº ½½½ß½½ ¸ ½ º

À –Ë Ïº º À –– —¸ ‚–º ’ ºË ™Ý º Ç’ —Ý‘”˜“˜ —“Й˜ “’— “ —Ý—˜ ‘— “ ’“’¹
¾¾¾ ½¾¼ß½¿ ¸ ½
‚º Ê ’ ’ Ûº … ˜ º
Ð’ – «–’ •™ ˜ “’—º º

‚º Ê ’
À“–½ ‚º À“–’º „ ”Ð Á’˜ –РЗ „“—™’ ’ Ú“’ ™’ ˜ “’ Ð Ð ™’ ’º
½
’ Ûº … ˜ º ß½½ ¸ ½ ½ º

‚ –—º ™˜— º … ˜ º¹
À“–½ ‚º À“–’º Í – ’’ ˜Ð ’ – « – ’Þ ’ Ð ™’ º
¾
Î – ’º ¾¿¼ß¾ ½¸ ½ ½ º

— ˜ “–Ý “ “– ’ –Ý « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º
ÀË Èº¹ º À— ’ ºË ™Ý º
Í’ Ú –— ˜ ܘº Ë”– ’ –¹Î –Ð ¸Æ Û “– ¸ ½ º

—Ý‘”˜“˜ — “ ’ Ðݘ «–’ •™ ˜ “’—º
Á‘‘ ºÃº Á‘‘ ’ º „ ˜™– Æ“˜ — ’
½¼
…˜ ‘˜ — ¸ Ë”– ’ –¹Î –Ð ¸ –Ð ’¸ ½ º
Г – ” Ý ½

ÁÛ …º ÁÛ ’“º Á’˜ – ˜ “’ ’ Ðݘ •™ ³™’ —Ý—˜ ‘ ³ •™ ˜ “’— « – ’˜ ÐÐ — ’“’
’’º … ˜ º È™– ””к ´ µ
Ð’ –— ’— Ð Ú“ — ’ ³™’ ”“ ’˜ — ’ ™Ð –º Á
¾ ½ß¾ ¾¸ ½ º

ÁÛ …º ÁÛ ’“º Á’˜ – ˜ “’ ’ Ðݘ •™ ³™’ —Ý—˜ ‘ ³ •™ ˜ “’— « – ’˜ ÐÐ — ’“’
’’º … ˜ º È™– ””к ´ µ
Ð’ –— ’— Ð Ú“ — ’ ³™’ ”“ ’˜ — ’ ™Ð –º ÁÁ
½ß½ ¸½ º

“‘”Ð Ü Ú – Ð —º
„Ê ¼ ƺ „ Ú ’—“’ ’ ʺ…º Ê « –º À“Ð ’¹ ݸ Á’ º¸ Ë ’
– ’ — “¸ Ð º¸ ½ ¼º

’— ’º … ˜ º ´¾µ
…Ð º…Ж’ º Á’˜–“ ™ ˜ “’ ™Ü ˜– Ú ™Ü ‚º ÐÐ º
¿½´¿¹ µ ¾ ½ß¾ ¾¸ ½ º

½¿´¾¹¿µ ½ ¿ß
Ü”“—º … ˜ º
…Ð º… Ð – ’ º Ë“‘‘ ˜ “’ ——– — Ú– ’˜ —º
¾¾¾¸ ½ º

’’º Á’—˜º “™– –
… ÐÊ ¾ º… Ð – ’ ’ ‚º¹Èº Ê ‘ —º “’ ˜ “’— ‘™Ð˜ —“‘‘ Ð —º
¾´½¹¾µ ¿ ¿ß¿
´ – ’“ Ð µ ¸½ ¾º

… Б ¼ ‚º … Б•™ —˜º Ë™– г ˜™ ’ Ðݘ •™ — —“Й˜ “’— ³™’ —Ý—˜ ‘ ³ •™ ˜ “’—
˜
« – ’˜ ÐÐ — ’— Ð Ú“ — ’ ³™’ ”“ ’˜ — ’ ™Ð – ³’ ˜ –‘ ’ ˜ “’º Á
¿
…˜º ß½¾ ¸ ½ ¼º

… Б ½ ‚º … Б•™ —˜º Ë™– г ˜™ ’ Ðݘ •™ — —“Й˜ “’— ³™’ —Ý—˜ ‘ ³ •™ ˜ “’—
˜
« – ’˜ ÐÐ — ’— Ð Ú“ — ’ ³™’ ”“ ’˜ — ’ ™Ð – ³’ ˜ –‘ ’ ˜ “’º ÁÁ
…˜º ½ß ¸½ ½º

…Ê ½ ‚º … –˜ ’ ˜ ’ ‚º¹Èº Ê ‘ —º Ð ‘ ’˜ –Ý Ð – ˜ “’ ’ ‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ýº
’’º Á’—˜º Àº È“ ’ – È Ý—º Ì “–º ´ µ ¿¿½ß ¼½¸ ½ ½º

Ì Ð ™Ð™— “ ’˜ « – ’ —º
…Ì ½ „º…º … Ð’ ¹Ì “‘—“’º … ‘ ÐÐ ’ ’ “º¸
„˜ º¸ „“’ “’¸ ½ ½º

—Ý‘”˜“˜ — ’ —” Ð ™’ ˜ “’—º
ÇÐÚ ºÏº‚º ÇÐÚ –º ‘ È– ——¸ Æ Û “– ¹
„“’ “’¸ ½ º

ÊË ‚º¹Èº Ê ‘ — ’ ºË ™Ý º ’ Û ”–““ “ ‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ “–‘ Ð —“Й˜ “’—
’’º Á’—˜º “™– – ´ – ’“ Ð µ
“ ’“’Ð ’ – ‘ –“‘“–” « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º
´¿µ ½½ß ¸½ º

Ì “– — —˜– ™˜ “’—º
Ë „º Ë Û –˜Þº À –‘ ’’¸ È – —¸ ½ º

Ì ˜ “–Ý “ ™’ ˜ “’—º
Ì ˜¿¾ º ºÌ˜ ‘ –— º Ð – ’ “’ È– ——¸ ÇÜ “– ¸ ½ ¿¾º

—Ý‘”˜“˜ Ü” ’— “’— “– “– ’ –Ý « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º
Ï— Ϻ Ï —“Ûº “Ú –
È™ Ð ˜ “’—¸ Á’ º¸ Æ Û “– ¸ ½ º
½ Г – ” Ý

Ì– ˜ — “’ ˜ Ì “–Ý “ —— Ð ™’ ˜ “’—º
Ϙ ºÆº Ï ˜—“’º ‘–
Í’ Ú –— ˜Ý È– ——¸ ‘– ¸ ’ Ð ’ ¸½ º
Ë ‘ ’Ú ˜˜ ’
Á’ ˜ ”–“ — – ˜ Û“– ’ ’ ˜¹Ð ’ – —˜ З З Ú ’ « – ’˜ й ’ « – ’˜ Ú – Ð ’ ’
½
—˜™ – ’ ’ “‘ Ú’ Ú’ ˜ ”™’˜ ’ ˜ “‘”Ð Ü ÚÐ º Ç‘ ˜ ’˜
”Ð’ ’Û –—˜ ’ – ’ ½¹ ‘ ’— “’ Ð « – ’˜ Ú – Ð ’ Ú’ Ú“–‘

   ½ µ
Ý´Ü · ½µ ´½ · Ü Ý´Üµ · ´Ü ݴܵµ

–’Ý Ý´Üµ Ú ’Ü —
Û “’ ’ ™’ ˜ Û Þ“ ’º Ï Ú –“’ –—˜ ÐÐ ’ ˜ ’
 
“‘”Ð Ü ˜ ÐÐ ’ Þ ’ ‘ ˜ ¼ ‘“ ¾ ´ ˜ÛÐÞ ’ ½µº Î – –’ ‘ ’Û
Ð ’ Ü ½ ’Ý‘ ˜ ’
’ ˜ ’ ™’ ˜ — “Г‘“– ’ ˜Ú ’ Ú– Рܘ–

Ƚ
Ú““–Û – ’º Þ Ú– Ð ’ ’ “” ™’ ÛÞ “–‘ г Û“– ’ “” Г—˜ —™ —˜ ˜™˜
‘¾ ¾
 ‘ ¸ ‘ ˜ « ‘

— ݼ ´Üµ ½« Ü ‘
Ú’ ’‘ ˜– Ú““– Ð ½¾¿ ¸’ ˜
˜ ’ Ú ’ Ü ½ ¸ Ð Ú –˜
Ú– Ð ’Ú’ “Æ ’˜ ’ Ú““– “Ú – ’ “‘—˜ ‘ ’– ™–– ’˜
˜– ’ Ú““– “Æ ’˜ ’ ’ Û“– ’ “” Г—˜º ˜ –‘ “–‘ г Û“– ˜ –
— ݼ ’
–™ ˜ “‘ ˜ Þ“ Ú“’ ’ “–‘ Ð – ˜ Ð ‘ ’’ ˜ “’Ú – –˜º … ˜
’ – Û““– ’ “–‘ Ð “”Г—— ’ ” И ’ ˜ – ˜ ’ “Г‘“– “”Г—— ’ Ú’
“Ú ’—˜ ’ « – ’˜ Ú – Ð ’º ˜ –¸ ‘ ˜ ™Ð” Ú ’ Þ “–‘ Ð “”Г—— ’ —
˜ ‘“ Ð ’˜ ˜“’ ’ ˜ – “” ” Ð — ˜“– ’ ’ ˜ “‘”Ð Ü ÚÐ ’ ˜³
ݼ Ú ’
“Г‘“– “”Г—— ’ « – ’˜ Ú – Ð ’ —˜ ˜¸ “–‘ Ð “”Г—— ’ З
½ Г“”˜
Ü’
—Ý‘”˜“˜ — “’˜Û Ð’ ˜ Û ’’ – Ú– Ð – ’ Þ — ˜“– ’º
“– й—“‘‘ ˜
Ï‘ ’ – –™ Ú’ Þ“ ’ ‘ ‘˜“ º
““– ’ “– й˜– ’— “–‘ ˜ ´’ ” Ð Þ’ ’ ’Ú –— „ ”Ð ¹˜– ’— “–‘ ˜ µ ˜“ ˜
” —— ’ “” « – ’˜ Ú – Ð ’ Û“– ˜ ’ ’˜ – ÐÚ – Ð ’ Ú–– ’’ ˜ “– й
ÚÐ ³º Þ ’˜ – ÐÚ – Ð ’ ’‘ З ˜ “’˜– ˜ ”– ’ ” Û“– ’ “” Г—˜ ’
— ’ ™Ð – Ð ’ ’ ´ º
’ – ’— Û“– ’ ““– Þ“ ’ ‘ º Э ’ ’ ’ ˜ “‘¹
”Ð Ü ÚÐ Û –“” ’“ ‘ – — ’ ™Ð – ”™’˜ ’ Ú ’ “”Г—— ’ Ð ’µº Á’ Þ“³’ ÞÐ
’ ˜ ’– ÚÐ “”Г—— ’ Ú’ ’˜ – ÐÚ – Ð ’ „ ”Ð ¹˜– ’— “–‘ – –

Ƚ
ݼ Г—˜
Þ’ ’ Þ³’ „ ”Ð ¹ ˜– ’— “–‘ – ““–—”–“’ Ð « – ’˜ Ú – Ð ’ “”º
«‘ Ü ‘

ݼ ´Üµ
ÏÞ ’ ’ ˜ “–‘ Ð – —“”Г—— ’ “– й—“‘‘ – –
½
— ‘ ˜ ´ “– йµ—“‘ ݼ ’ Þ —“‘ —˜ ˜ ™ —˜ “” — ˜“– ’ Û“– ’ – ’— ““–
       ¸  
˜Û Э ’ ’ ™ ˜ ““–—”–“’ ‘˜– ˜’ ’ ¾ ’ ¾ Û –’ ’
·
· ˜Û “” ’Ú“Ð ’ — ’ ™Ð – – ˜’ ’Þ ’´º º – ˜’ ’ Ú ’ — ’ ™Ð – Э ’ ’µº
Þ — ˜“– ’ Ú ˜˜ ’ ™— —Г˜ ’ Ð ÚÐ ’º
ݼ ޓ
Æ —˜ Þ “”Г—— ’ ’Û ’ – ÐÐ “”Г—— ’ ’‘˜ ˜Þ Ð —Ý‘”˜“˜ —
З ݼ ´Þ“
– ’ ‘ Ð ’ ³ “”Г—— ’ ’µ¸ ‘ – “” — ˜“– ’ ‘ ˜ “” ’ ’ Ð ’–
½ Ë ‘ ’Ú ˜˜ ’

’ ´Þ“³’ — ˜“– — ™— Ú˜ ’ ’ Ð ÚÐ µº Ï “’ ˜ “” Ú“Ð ’ ‘ ’ –º
´Ü ݵ Û
Ï ’’ –Û ’ ˜¹Ð ’ – ˜ –‘ Ð ˜ ’™˜ “Ú ’—˜ ’ Ú– Ð ’ – ’Û
’“–‘ ÐÚ“–‘
’ Þ“ ’ ‘

   ½ µ
Þ´Ü · ½µ ´½ · Ü Þ´Üµ

´ ’ ’Ú“™ Ð’ – « – ’˜ Ú – Ð ’µ “– ’ ’ ˜¹Ð ’ – Ú– Ð ’º
À˜ — ’Ú“™ ’ ˜ ’ ˜ Ð ‘’ “”Г—— ’ Ú’ Þ ’“–‘ ÐÚ“–‘ ´ ’
–™ ‘˜ Ú ’ “Г‘“– ™’ ˜ — “” ˜ Ê ‘ ’’ “”” –ÚÐ Ú’ Г – ˜‘ µ — –Ú’ ’
  ÜÜ
З ޴ܵ
Û“– ’ ´Üµ ¸Û –’ ’ Û ÐÐ ™– ½¹” – “ “Г‘“– ™’ ˜
—º À˜ “ Ð — ’™ ˜ “’—˜–™ – ’ Ú ’ ’ ´ “–‘ Ð µ ˜– ’— “–‘ ˜ ’ ˜¹Ð ’ –
Ú– Ð ’ ˜– ’— “–‘ –˜ ’ – ’Ú“™ Ð’ – Ú– Ð ’ºÏ —’ ˜ “–‘ Ð
Ý Ì ´Ü Þµ
˜– ’— “–‘ ˜ ’˜ ˜

½
Ý Ì ´Ü Þµ Ý ´ÜµÞ
¼

– ’ ݼ
Û – – “’—˜–™ – “–‘ Ð “”Г—— ’ Ú’ ’ ˜¹Ð ’ – Ú– Ð ’ —’
¾ Æ’
–’Ý ¸
Û ¼¸’ –—˜ ’—˜ ’˜ “’ ’ ™ ˜ –™ ’ ’Þ ’ ˜“˜ Ú –Þ ¹
– Û ’™ ’ Ì ´Ü Þµ Ú““– Þ
‘ Ð’ Ú ’ “–‘ Ð ‘ ˜– —’ “– ’º Ï ’’ Ð ‘’
“–‘ Ð ’˜ ¹
“”Г—— ’ Ú’ ’“–‘ ÐÚ“–‘ —™ —˜ ˜™ – ’¸ Ú – – ’Û ’ Þ“ ’ ‘
– и Û Ð ’– — — Ú ’ Ü”“’ ’˜ Ð ™’ ˜ — ‘ ˜ З “ Æ ’˜ ’ “–‘ Ð ‘ ˜– ¹
— ’ Ú –‘ ’ ڙР‘ ˜” –“ ™’ ˜ —

½
  ÜÜ
ݴܵ Ý ´Üµ
´Üµ
¼

˜– ’—— – —º
’ – Ð – —— ’ Ú““– Ð Ú’ ’ Ï ’’ – “Ú ’—˜ ’ ˜– ’— “–¹
‘˜ ’ – —˜ ˜¸ — “– ’ “–‘ Ð ’˜ – Д – “’—˜–™ ˜ ’ “–‘ Ð
“”Г—— ’ Ú’ ’ ˜¹Ð ’ – « – ’˜ Ú – Ð ’º
ݸ
À˜ Ð ˜ ˜ Ð ¼¸ ‘“ ˜ Ú“Ð “ ’ ’ ’ Ð’ – « – ’˜ Ú – Ð ’
Ý
’ “–‘ Ð Þ’ ’ Û“– ’ “” Г—˜º Ì Ú ’— Ð ˜ Ð “– й—“‘‘ – –˜ Þ ’¸
‘ ˜ —“‘ Ý ˜“– ˽ ¸ ‘ ˜ “” ’ ’
’ Ð —Ú’ ™Þ Ú’ ’— –“˜ – ’
–“” Ý
¸Û “– й —“‘‘ – ’ Û“– ’º À –™ ˜ ’ Û“– ’ Ð ˜ “–‘ Ð
¾ ˽¸ ™’
Ì Ì ´Ü Þµ ˜“˜ Ü “–‘ ’ Þ
˜– ’— “–‘ ˜ “– й—“‘‘ – – —‘˜ ˜– ’
‘ ˜— Þ “”Г—— ’ ݸ ˜“– ˾
Ð’ ’“ º Ç“ Ð ˜ ˜Ð Ð ’³ — “” ’ Ú ’—
‘ ˜ “” ’ ’ Ð ’– ’ ¸ — –Ú’ ’ Û“– ’ З ’ ™’ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – —
“” ˾ º Ý ³— ’ Ý ³— “”
– Þ’ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — “– й—“‘‘ ’ Ú ’
’ — ˜“– ˽ ˾ º ˜“– ˽ Û
˜ –¸ – — ’ Ð Ú’ — –“” “– й—“‘‘ ’
Ý ³— Û“–
Ú’ ’ ” к
Æ ’ ’˜–“ ™ ˜ ’ ““ —˜™ ½ Û“– ˜ ’ ““ —˜™ ¾ ˜ Ú“Ð ’ —˜ З Ð ’ ˜¹Ð ’ –
« – ’˜ Ú – Ð ’ ’ —˜™ –

Ü ½ µ ½
Ý´Ü · ½µ ݴܵ · ´Ü ݴܵµ
¼ ´½ ·
Ë ‘ ’Ú ˜˜ ’ ½

Ý’ ´Üµµ˜
À – ’ — ݴܵ ´Ý½ ´Üµ ݾ ´Üµ Ú’Ü
“’ ’ Ú ˜“–Û – ™’ ˜
¢ ’¹‘

Û Þ“ ’º —Ý‘ “Ð ’ ’ ½ – ”– — ’˜ – ’ ˜– —‘ ˜ “ Æ ’˜ ’ ’ ’
¼
Ü ½ Ý’
ݽ ݾ
— ’Ú ˜“–Û – ™’ ˜ “Г‘“– ’ ˜Ú’ Ú– Ð’
‘˜ ’ Рܘ– Ú““–Û – ’º Á’ ““ —˜™ ¾ Û“– ˜ Ú –“’ –—˜ Ð ˜ Þ“Û Ð Ð—
¼ ½
“’ Б ˜– —Þ ’ ’ ˜ ’ ’Û – ’¼“ ½ Þ ˜º
¼

È ¾Æ
Ç“ ’ ˜ Ð ‘’– ÚÐ Ð ˜ ˜ ‘“ Ð ˜ Þ’ ’ “–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ Ú’
Ú“–‘ Ý Ì ´Ü Þµ Ý ´ÜµÞ ˜ “’—˜–™ – ’ ˜ “Ú ’—˜ ’ ’ ˜¹Ð ’ –


—˜ З Ð « – ’˜ Ú – Ð ’ ’ ˜– ’— “–‘ –˜ ’ – “– ’ ’“–‘ ÐÚ“–‘


Ü ½ µ ½
Þ´Ü · ½µ ޴ܵ
¼ ´½ ·


Ý – — ‘ ˜ —“‘ Ý
’Û –’ Ð “– й—“‘‘ – ’ Ð —Ú ’ ™Þ Ú ’ ’
˜“– ˽ ¸ ‘ ˜ “” ’ ’ –“” Ý
— –“˜ – ’ ¸Û “– й —“‘‘ – ’ Û“– ’º ’ Г“
’ ˜ “Ú ’—˜ ’ —˜ ˜ ““ ’ ˜‘ –’ Û Ð ÚÐ ˜ ”–“ Ð ‘ “’ –’ –
ÝÚ’
™˜ ˜ ” Ð ’Ú ’ ’ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — ’ Ú’ Ð ’ ³ “”Г—— ’
˜“– ˾ º

<< . .

. 45
( : 46). . >>