<< . .

. 7
( : 46). . >>

“– Ð —™‘ ̽ ´Ü ™µ “ ̽ ´Ü ™µ Ü —˜— “– Ü ’
’“™ µº “’— •™ ’˜Ðݸ ˜ ’ “™– ““
½ ’ ˽ ™’
“ ’ ’ “™– ““ “¼ ’ ˜ “– ’Ð «–’ •™ ˜ “’¸ – —˜– ˜
— ‘ ¹ ’“’ Ð “–‘
ÝÝ Ì½ ´Ü ™µ¸ ˜– ’— “–‘— ’˜“ ˜
˜“ ˜ ‘ ’ “Ð ¬’ —“¹ ÐÐ
™´Ü · ½µ —“Й˜ “’ Ý “
£´Üµ™´Üµº À“Û Ú –¸ ˜ ‘ ’ – —™Ð˜ ’ – ¼½ —˜ ˜ Ú’
˜“– ˾ ˽ “’˜ ’ ’ ˜ ˜ Ý — —‘ Ðг
´¾º½º½µ ’ Ú’ — ”“— ˜ Ú – Ð Ü — —™ ˜
“’ ˾ ¸ ˜ ˜Ý
– Ü —˜— ™’ •™ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — —™ ˜ •™ З ˜ —™‘ “ ˜ —
˜– ’—— – — ´ “‘” – ˜ “– ‘ ¾º¿º µº
Ì ‘ ’ “ ™— “ ˜ — ”˜ – Û ÐÐ “’ ˜ Ú “™– “ ˜ “– Ð ˜– ’— “–‘ “
Ü Ý’ ˜“– Ü — ”™˜ ’ –“’˜ “ Ý
– ´“– “’µ ˜ —“¹ ÐÐ — ’ ™Ð – – Ý—º À – ˜
™—˜ “– “’Ú ’ ’ º Í’ – —“‘ ˜ “’ Ð ——™‘”˜ “’— Û Û ÐÐ — “Û ’ — ˜ “’ ¾º ˜ ˜
˜ Ú “™– “ ¼’ – ‘ ˜ •™ ˜ ’ —˜Ý ’ ˜ — ’— ˜ ˜ ¼‘ ˜ ’“˜
¼
’˜ – Ð’ – ºÀ’ ¸˜ Ð —— Ð „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ¼¸ Û ˜ ’˜ – ˜ “’ Г’
˜ Ð Ð’ Û˜ – ˜ “’ – ¸ ‘ Ý ’“˜ ¬’ ’ ˜ ™— Û ‘ ˜ ’“˜ Ð ˜“
˜– ’— “–‘ ’˜“ —“Й˜ “’ “ ˜ “– ’Ð «–’ •™ ˜ “’º Ì — — “’ “ ˜ – ¹
¼
—˜ – — —˜– ™˜ “’—
—“’— ˜“ ’˜–“ ™ ’— ˜ “’ ¾º º½º Ì ˜ “–Ý “ ˜ — —˜– ™˜ “’—
— ™ ˜“ “—˜ ’ ´ º “— µ ’ — —– ’ ˜ Ð ’ ”” ’ Ü º Í— ’ ˜ — —˜ – —
—˜– ™˜ “’— Û Û ÐÐ ”–“Ú ’— ˜ “’ ¾º º¿ ˜ ˜ ’ ܘ ’ ˜“ — ’ ™Ð – – Ý—
–˜ – ’˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— ’ Ý‘ ’— “ ’ – З „ ”Ð ˜– ’—¹
“–‘¸ Û ˜ ’˜ – ˜ “’ Г’ — ’ ™Ð – Ð Ð ’ ¸ “’ ’ ˜– ’— “–‘ ˜ — —˜– ™˜ “’— ’˜“
—“Й˜ “’— “ ˜ “–– —”“’ ’ «–’ •™ ˜ “’— ´ “‘” – ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½µº
– —™– ’ – Ð ˜ “’—
Á’ — ˜ “’ ¾º Û Û ÐÐ – Ú —“¹ ÐÐ ˜Û ’˜ Ü”– —— “’— º
Ì — – —™– ’ – Ð ˜ “’— Ú ’ ¬–—˜ — “Ú – Ý ÐÐ ’ ‘™ ‘“– ’–Ð
« – ’˜
“’˜ ܘº Ì Ý —– ’ –˜ ’ — ’— ˜ Ú “™– “ ’ – — ’ ™Ð – ”“ ’˜—
¼ ’–
–“‘ ˜ “– ’ ݘ Ú “™– “ “˜ – ¸ ¸ ˜ “– ’º Á’ “— ¸ “—
¼


“—˜ ’ –Ú —™ – Ð ˜ “’— “– – ’ ½ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’— ’ – —‘ — “Û —“‘
” –˜ ™Ð – – Ð ˜ “’— “– ˜ ’ Г “™— «–’ •™ ˜ “’ ’ – ¼½ ¸ ™— ’ — ˜“– Ð „ ”Ð
’˜ – Зº Ì Ð ˜˜ – – —™– ’ – Ð ˜ “’— Û ÐÐ ’ – З ’— ˜ “’ ¾º “˜ ˜ — —¸
Ý‘ ’— “ ˜ ‘˜“ “—˜ ’ ™— ’ “— º Á’ ˜¸ Û ¬–—˜ –Ú ˜ Ü —˜ ’ “
“‘”“— ˜ “’ “ “’ — ’ ™Ð – Ð Ð’ ´Ð ‘‘ ¾º º¾µº Í— ’ ˜ — “‘”“— ˜ “’ ’
˜ ܘ ’ „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “’ ˜ —” “ —˜ – — —˜– ™˜ “’— Û Û ÐÐ –Ú ˜
– —™– ’ – Ð ˜ “’— ´”–“”“— ˜ “’ ¾º º µº
¾ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

„˜Ë ИÝ
—“‘ — ˜“– “’˜ ’’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü— ’ —‘ Ðг —“Й˜ “’
“ ´¾º½º½µ “’ ˺ Ë ˜ “’ ¾º ˜ ’ — “’ –’ Û˜ ˜ ˜Û“ ”“—— Ð “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – —
– ”– — ’˜ ˜ “’— “ Ý ˜ “’ Ë ˜“– ˽ Ë ’Û
˜ “˜ “Ð ’ ˜ ˜ ”’ “’ ˜ — ˜
Ý ³— – ˜
“– Ð —™‘— “ “˜ ’º Ï Û ÐÐ ™ – Ð ˜ “’ ˜Û ’ ˜Û“ ½¹” – “
˜“ Ý “– ˜Û“ — “ ˽ Ë
™’ ˜ “’— ’ ˜ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — “–– —”“’ ’ “ ’
˘“ — ˜– ’— ˜ “’º
˜ — – Ð ˜ “’ — ÐÐ ˜
Ð’
’ ÐÐݸ ’ — ˜ “’ ¾º Û Ú —“‘ ˜ “’ Ð – —™Ð˜— ‘“’ Û ˜ —“¹ ÐÐ
Ú– — ´º ¸ “— µº Í— ’ ˜ — Ð’ Ú– —Û Û ÐÐ — “Û ˜ ˜ ˜
«–’ •™ ˜ “’ ´¾º½º½µ ’ –˜ ’ — ’— —– и ˜ ’ ˜ ”“—— —— — –˜ ’ ˜– ’—— – —
—“Й˜ “’— ˜ ˜ –– ÐÛ ’ – —˜– ˜ ˜“ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü— ’ ˜ — ˜– ’—— – — ’
˜™ Ð —“Й˜ “’— Ý ˜
—™‘‘ ˜“ ˜ –– Ð¹Ú Ð™ “’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º Á’ — ˜ “’ ¾º º¾
½ ™— ’

’˜— « “ ݼ —‘
Û Û ÐÐ ˜ –‘ ’ ˜ —Ý‘”˜“˜ Ú “™– “ ˜ “Æ
—“‘ ” –˜ ™Ð – – —™– ’ – Ð ˜ “’—º¾º¾ “–‘ Ð Ê ™ ˜ “’ ˜“ Æ“–‘ Ð “–‘
“–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’ Ì ˜
Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ÐÐ — “Û ˜ ˜˜ – ’ Ü —˜— ˜ ˜– ’—¹
“–‘— ˜ «–’ •™ ˜ “’ ´¾º½º½µ ’˜“ ˜ ’“–‘ Ð “–‘ ´¾º½º µº — Ж Ý ‘ ’˜ “’
Û – •™ – ˜ “–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’ ˜“ “˜ “–‘

Ý Ì ´Ü Þµ Ý ´Üµ Þ Ý¼ ´Üµ · È ´Ü Þµ
¾Æ’
’ Ü ½
ݸ ݺ
Û˜ ¼¸ “–‘ Ð — – — ’ ’ “™– ‘ — ˜“ ˜™ ÐÐÝ “‘”™˜ —
’¸
¾¢
— “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ´½ ¼µ ˜ ’ Ü” ’ —

Ð
´Ü ݵ Ð ´ÜµÝ ´¾º¾º½µ
оƒ

Ç´Ü ¾ µ
“– Ü Ð – Ý —‘ ÐÐ ’“™
’“™ ’ ºÌ ——™‘”˜ “’— “’ ˜ ’ ‘”ÐÝ Ð ´Üµ
½¸ Ð    Ý
—Ü ´Ü Ûµ ´Ü ݼ · Ûµ ´Ü ݼ µ ´Ü ݼ µ Û¸ —“
½º „ ˜ ™— ¬’

Ð ¾ Æ’
Р
´Ü Ûµ ´ÜµÛ ´Üµ Ð ´ÜµÝ¼ ´Üµ ´¾º¾º¾µ
¾Æ¾ Ð
 Ð¡ É’  Ð ¡Û – º
½
¾ Æ’ Û

  ´½ · Ü ½ µ
Þ ´Ü · ½µ Þ ´Üµº
Æ“Û ´¾º½º µ “Ð —¸ ˜ ’ “– Ú
Ì – “– ˜ – •™ – ‘ ’˜ ˜ ˜ ´¾º½º µ – ™ —˜ «–’ •™ ˜ “’ ´¾º½º½µ ˜“ ˜ ’“–‘ Ð
“–‘ ´¾º½º µ ˜– ’—Ð ˜ — ’˜“
¨  ©Þ  Ü È ¡
  £½´Üµ Ý
 ½
´½ · Ü µ Ý ´Ü · ½µ Þµ
´Üµ ´Ü
¼

Û –
£½ ´Üµ £´Üµ · “Ð ½ ´Üµ ¾ ´Üµ ’ ´Üµ ´¾º¾º¿µ
¾º¾ “–‘ Ð Ê ™ ˜ “’ ˜“ Æ“–‘ Ð “–‘ ¾

  £´Üµ ½º
Ç´Ü ¾ µ — Ü
Ý ´Ü ݼ ´Üµµ
Ì ™— £½ ´Üµ
’˜— “ Þ ¸ ˜Ý
Ý “‘” – ’ “Æ ¼¸ ˜ “ÐГۗ ˜ — ˜“ “–‘ Ð —“Й˜ “’ “
˜ “ÐÐ“Û ’ Ð’ – •™ ˜ “’
   ½ µ
´½ · Ü Ý´Ü · ½µ £½ ´Üµ ݴܵ · ˜ ´Üµ ¼ ´¾º¾º µ
¼
˜ Ð ’Ý
Û – — ”“ÐÝ’“‘ Û˜ º …“– ”– — Ðݸ
¼


’ ‘

‘ ´Üµ
˜ ´Üµ ´Üµ ´Ý ‘” µ ´¾º¾º µ
‘ ½”
È ½
¾ ´ µ
‘”È’ È” ‘” ‘¸
” ‘ ’
Û – ’“˜ — ˜ —™‘ “Ú – ÐÐ ¼ Û˜ ½ ½ ’
´ µ
‘”

‘”


¬’ ˜ “’ “ ˜
ºÌ ‘”Ð — ˜ ˜ ˜ — ˜ —¬ — ˜ “ÐÐ“Û ’ “‘“ ’ ˜Ý

  ¡  Ý ¡
½ ½
“’ ˜ “’
¼
˜ Ý ˜
¼ ¼
¼ ¼ ¼ ¼¾ ’º …“– “Ú –¸ ˜˜
“– ’Ý –“‘ ´¾º¾º µ ˜ — Ð –˜ ¼ ½º

È–“”“— ˜ “’ ¾º¾º½ ½ “– ˜
«–’ •™ ˜ “’ ´¾º¾º µ ”“—— —— — “–‘ Ð
¼

—“Й˜ “’ Ý ¾ “– ¾
º ’˜ — – — Ý — ™’ •™ Û ”– — – ˜
Ü ½ ¾
“’—˜ ’˜ ˜ –‘ ’ Ý ˜“ •™ Ð ˜“ º Ì ’ З“ ˜ — – — Ý “– ½ – ™’ •™ º

Ƚ
È–““ º Ì ”–““ — Ú ’Û˜ ’ ™ ˜ “’ “’ º “– ½¸ — Ý ½¸ Û —™ —˜ ˜™˜
‘ Ü ‘
‘ Ý “– Ý
– ”– — ’˜ ’ —– — ’˜“ ˜ “–– —”“’ ’ •™ ˜ “’
¼ ½ ½

   ½    ½ µ 
½ ½ ½
Ý´Ü · ½µ ´½ · Ü µ ´½ · Ü ´Üµ Ý ´Üµ
£´ÜµÝ´Üµ ·
½

¨–
Æ“Û¸ ´½ · Ü ½ µ  — £¼ · £½ Ü ½ · Ç´Ü ¾ µ¸ Û ˜   Á’
½ £´Üµ ’ Ü” ’ £¼ ½
¨–  
  Ç´Ü ¾ µ “–
’ µº
½Á
’ £½ ´£ …“– “Ú –¸ “’ — “™Ð “ — –Ú ˜ ˜ ´Üµ
½
¾ Ü ‘ ¸
’º ‘
½¾ “‘” – ’ “Æ ’˜— “ ¼¸ ˜ ’ Ú—˜ “ÐÐ“Û ’
– ™–– ’ – Ð ˜ “’
  ½ Ý £¼ Ý
½¼ ½¼

‘   ´‘   ½µÝ ½ ‘ ½
  ‘ · £½ Ý ½ ‘ ½ · ³‘ ´Ý ½ ¼ ‘ ¾ µ
½ Ý £¼ Ý Ý ‘ ½
½ ½ ½

  ¾º Ì
³‘ ´Ý ½ ¼ Ý ½ ‘ ¾ µ — “’ Ý ‘
Û – ’ Ü”– —— “’ “’ÐÝ ”’ ’ ¸¼
½
’Ý
•™ ˜ “’— “Ú ’ —“ÐÚ —˜ ” Ý —˜ ”¸ Ý ”– — – ½¸ — ’ –“‘ ˜ — “’
½¼
  ’½
‘ Ð —˜ ’ “‘”“’ ’˜— “ Ý
•™ ˜ “’ Û ˜ ½Û ™ ˜ ˜˜ •™ Ð ¼¸ Û Ð˜
½½
¬–—˜ ’½ “‘”“’ ’˜— “ Ý – ™’ ˜ –‘ ’ Ý ˜º –“‘ ˜ — •™ ˜ “’ ˜ З“ — Ð –˜ ˜
½½
˜Ð —˜ ´Ý ½ ¼ µ½ — ”– “– – ˜“ ““— ¸ ™˜ ˜ — Ú’˜ Ú Ð™ ½ Ý ”– — – ”˜ “’º Ì
‘ ¬–—˜ ’½ “‘”“’ ’˜— “ Ý ½ ½ ’
— “’ •™ ˜ “’ Û ˜ ¾˜ ’ Ú — ™’ •™ ÐÝ “˜ ˜
 ’½
Ð —˜ ’ “‘”“’ ’˜— “ Ý
˜ ½ ¾º Ï ’ ”–“ ’˜ — Û Ý ’ ¬’ ÐÐ ˜ “Æ ’˜—
Լ
Ý
¾ Æ’ Û ˜
½
˜Ý
Æ Ü˜ —™””“— ˜ — “’—˜–™ ˜ “– ÐÐ ‘™Ð˜ ¹ ’ — ½ “–
¾ Æ’ ’ Ü ½
¾
· ½º Ç Ú “™—ÐÝ ˜
—“‘ ’ ˜™– Ð ’™‘ – ½¸ ˜ ’˜ Û˜
½
’ — £¼ “ — ’“˜ Ú ’Ú Ð™ ½ ˜ “ÐГۗ ˜ ˜ ´¾º¾º µ ”“—— —— — ™’ •™ “–‘ Ð
’ Ü ½ ¤
—“Й˜ “’ Ý ’ º
¾ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

¾º¿ ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ “’ … ’ “Ð
È–
Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ÐÐ —™‘‘ – — ˜ – —™Ð˜— – —‘ “˜ ’ ’ – ¼½ º Ì“ ˜ ˜ ’
½
Û ”™˜ ” ½’ ¸ Û – –½ — — ’ ´¾º½º µ¸ ’ Û Û ÐÐ ‘ ˜ “ÐÐ“Û ’ ’˜ ¬ ˜ “’
¬¬
¨ ©
Æ” ¾ Æ’ ”·½ ”·¾ ’
¼ ´¾º¿º½µ

¾ Æ”º
ÝÝ ¸
Ϙ ˜ — ’˜ ¬ ˜ “’ ˜ — Ð –Û ˜ —‘ ’˜
– —‘ ³— ‘ ’ – —™Ð˜ — ˜ ’ Ðݘ – ™ ˜ “’ “ ´¾º½º½µ ˜“ — ‘¹ ’“’ Ð “–‘º

È
Ì —– ™ ˜ “’ ˜“ “’ÐÝ — ‘¹ ’“’ Ð “–‘ — ™ ˜“ ˜ ˜˜ ˜˜ “–‘ Ð — – —
È ´Ü Þµ Ý ´ÜµÞ ˜– ’— “–‘ ˜ “’ È
’ ’–Ð Ú– —º Ì – “– ’˜–“ ™ —
¼
˜“ È
Û —– Ð ˜ ’ Û ˜– ’— “–‘— ´¾º½º½µ ’˜“ ´¾º½º µ “’ —™ ¹‘ ’ “Ð

Ý Ý¼ ´Üµ · È ´Ü Þµ ݼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ · Ú È½ ´Ü ™µ Ý ´Üµ™ ´¾º¿º¾µ
¾Æ”
½

¾ Æ”¸
ݸ “– Ð —™‘— “ Ý
Û – – ´ º— ˜ “’ ¾º¿º½µ ’ Û –

’ ’
Þ‘ ‘ Þ‘ ‘ Þ‘ ‘
Þ ™ Ú

‘ ‘ ‘ ”·½
½ ½

Ì ”–““ — “ ˜ —˜ ˜ ‘ ’˜— ‘ ’˜ —— ˜ “’ ’ “™’ ’ – ¼½ º “– “‘”Ð ˜
”–““ — ’ ‘“– ’ – Ð — ˜˜ ’ — ˜ – – —– –– ˜“ ˜ ”˜ –— ’ “˜ —˜ — —º


¾º¿º½ “– Ð Ë™‘‘ Ð ˜Ý “ Ý
–—˜ Û Û ÐÐ “’— –˜ ´ “–‘ е “– Ð ˜– ’— “–‘ ””Ð ˜“ ´¾º½º½µº Ì“ ˜ ˜ ’ Û
¬’

… 

Á’
£¼ £´½µ

¨ ©
½


´˜µ ´ £µ´˜µ ½ ´˜µ ¾ ´˜µ ´˜µ
Ƚ   ¡ ˜ ¾‚¸ ¾
  ‘ ½
‘ ‘ – º …“– “Ú –¸ Û
Û – ´˜µ ´‘ ½µ ¸ ½¾ ¬’
½

Ð ¾ Æ’
Ð ´½µ Ð ´˜µ ´ Ð µ´˜µ “–
м

¾’ ¾ Æ’ Û
˜
’ “– ’ ¬’

¢Ð £
РУ
£´Ð  µ · £´Ð  µ
´ µ · ´¾º¿º¿µ
¼
Ð

¢ ’¹‘
ݼ º …“– “Ú –¸ ’
—“ ˜ ˜ ´ ¼µ ´ µ— ¬’ ˜“ ˜ ˜– Ü Û ˜
¼
£Ð
£Ð½ £Ð¾
£ £ ¡ ¡ ¡ £ ’£Ð
£Ð
’º À – ’
“Й‘’— ´ µ¸ ½¾ ’ ’“˜ — ˜
½ ¾
“’ړЙ˜ “’ “ Ð ˜“–— º
¾º¿ ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ “’ … ’ “Ð ¾

–“‘ ˜ ”–“” –˜ — “ ¸ ˜“ ˜ – Û˜ ™ ݳ— ’ •™ Ð ˜Ý¸ Û ™ ˜ Ü —˜ ’
ÐÐ Ð ¾ Æ’
“’—˜ ’˜— Ã
“ —“‘ ”“— ˜ Ú ’ —™ ˜ ˜ “–

 ˜  ˜
ÃÐ ÃÐ Ã
—™” Ð ´˜µ ’ —™” ´˜µ ´¾º¿º µ
м
˜¾ ˜¾
Ý Ý¼ Û “ ˜ ’
””ÐÝ ’ ˜ “–‘ Ð “– Ð ˜– ’— “–‘ ˜“ ´¾º½º½µ Û ˜

 ˜   £ £
´ ¼µ ¼ ¼· ¼´ ¼µ ´¾º¿º µ

È–“”“— ˜ “’ ¾º¿º½ Ì •™ ˜ “’ ´¾º¿º µ — ™’ •™ —“Й˜ “’ ¼ ˜ ˜ — “Г‘“–”
’ ˜ ‘ Ü ‘ Ð —˜ – “‘ ’ Ç Û ˜ ’˜– ¼¸ Û “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý — ’ ™Ð – ”“ ’˜
· ¾Ð ¸ ¾ ½ ¾ ’ Ð ¾ º Ì — —“Й˜ “’ — ˜ —™‘ “ ˜ “’Ú – ’˜ — – — ݼ

  ·
’ — –“™’ ¼º „ ˜ ¼ ’ ¼ ˜Û“ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’—¸ º º – ˜ “’—
¾ ´ ¼   ¼ µ¸ ˜ ’ ˜ –
 
½·
Û “’˜ ’ — ’ ™Ð – ”“ ’˜º Á ¼ Ü —˜— ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜
˜ ˜ ¼ ´˜µ Ç´½µ … ˜ “– ÐÐ ˜ ¾ £ Û ˜ ¼ · ¼  º
  ·
… —™ –˜
“–‘ Ð —“Й˜ “’ ݼ — “– Ð —™‘‘ Ð ’ Ú –Ý – ˜ “’   ¸
Ì –´ · ¾Ð µ¸
¾ ½ ¾ – ’ о º
Ê ‘ – ¾º¿º¾ ¾ Æ’ ¸
–“‘ ˜ — ”–“”“— ˜ “’ ˜ “ÐГۗ ˜ ˜˜ “–‘ Ð Ü”– —— “’ ´ ¼ µ¸
Ǻ Ì
“–– —”“’ — ˜“ “Г‘“–” ™’ ˜ “’ ’ — “Г‘“–” ™’ ˜ “’ Û ÐРЗ“ ’“˜
Ý ´ ¼ µº

Ü  Ý ´Üµ —
Û ´Üµ
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û Û ÐÐ — ˜ ˜ “– Ð —™‘‘ Ð ’ ÐÐ ™˜
“™’˜ ÐÝ ‘ ’Ý – ˜ “’—º –“‘ — ˜ “’ ½º¿º¿ ˜ — Ð –˜ ˜˜ —— •™ Ú Ð ’˜ ˜“

È’
Ý ’ “– Ð —™‘‘ Ð ’ ÐÐ ™˜ “™’˜ ÐÝ ‘ ’Ý – ˜ “’—º —’ – ¼½ Û ¬’
‘¸ ‘ ‘ · ½º
‘ ˜Û
· ºº •™ З –“‘ ´¾º¾º µ Û ˜ ’ ™ ˜
½
— ˜ —¬ — ˜ •™ ˜ “’

   ½ µ
´½ · Ü Û´Ü · ½µ £½ ´Üµ ۴ܵ · ™ ´Üµ ¼ ´¾º¿º µ

Ü 
™ ´Üµ ˜ ´Üµº

<< . .

. 7
( : 46). . >>